Synden sticks!

Synden sticks!

Synd är synd och synd är av ondo och gör oss skyldiga inför Gud och vårt samvete. Synd är synd också med vetenskapligt samtycke och hjälp. Ont är ont också när man gör det onda i vad man menar är ett gott syfte. Det blir inte mindre ont därför att utförandet tar mindre tid och är övervakat i sina bieffekter. Det blir inte mindre ont för att medlet kan köpas till lågt pris och i förpackningar som ser förtroendeingivande ut. Se bara hur p-piller och manliga preventivmedel marknadsförs i Sverige. Katoliker vet varför man inte använder dem. Andra ser inte och förstår inte problemet. Se bara hur preventivmedel presenteras på avdelningen sexuell hälsa på apoteken! De står inte på avdelningen gifter och andra medel för bekämpning av sjukdomar och sjukdomsrisker, där de rätteligen hör hemma.

Inom en förmodligen överblickbar tid kommer marknaden med glada miner presentera det nya födelsekontrollmedlet, preventivplåstret.

Professor Mark Prausnitz visar det experimentellt framtagna preventivplåstret med mikronålar
Professor Mark Prausnitz visar det experimentellt framtagna preventivplåstret med mikronålar (Bild Christopher Moore, Georgia Tech)

 

Teknologiska institutet Georgia i Atlanta USA blir snart klart med ett kontraceptivt plåster som injicerar hormonpreparatet levonorgestrel i kvinnans hud med upplösliga mikronålar som utan smärta går igenom huden och omöjliggör livet för det befruktade kvinnliga ägget. Levonorgestrel är basen i akutpillret Abece som finns beskrivet i FASS. Alla preventivmedel är otillåtna enligt katolsk moral av skäl som finns utförligt förklarade i katolsk morallära.  Det nya plåstret ska sitta på huden i fem sekunder och sedan tas bort. Födelsekontrollen är genomförd på ett nytt och tilltalande sätt på marknaden för sexuell hälsa! Visar det sig hålla vad det lovar och inga allvarliga bieffekter (liten risk för blodpropp) konstateras, kan vi räkna med att svenska Läkemedelsverket kommer att godkänna det. Sedan kan det ingå i skolornas ”tekniska” sexualundervisning.

Katolska föräldrar, håll er informerade om vad som sker kring era barn, och era flickor särskilt, i det här fallet med ”preventivplåstret”! Läser ni medicinsk engelska kan ni gå till tidskriften Nature Biomedical Engineering och söka artiklar där (www.nature.com/natbiomedeng/ ).

En artikel finns att läsa på Catholic News Agency:

www.catholicnewsagency.com/news/new-birth-control-patch-would-administer-contraception-via-self-injecting-needles

                                                                                                         Diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.