Guernica 1937 och Mariupol 2022

Guernica 1937 och Mariupol 2022

En hel värld skakas av rapporterna om bombningarna mot civila i den ukrainska staden Mariupol med början den 18 mars 2022.

Krigsbrottet påminner om det skoningslösa överfallet med bombflyg över den baskiska staden Guernica den 26 april 1937 under det spanska inbördeskriget. Pablo Picassos målning, som nu finns i Reina Sofia muséet i Madrid, Spanien, är en av konsthistoriens mest kända politiska protester.

All den smärta och förtvivlan som människor nu måste genomlida kan bara få oss att fasta och be för fredens sak. Som ett oblodigt deltagande i ett folks obeskrivliga sorg över döda, sårade och skadade i ruinerna av ett tidigare välordnat och fungerande civilt samhälle, kan vi be om Guds barmhärtighet och själarnas räddning.

Påve Franciskus har inbjudit hela den troende världen att be rosenkransbönen som förbön och gottgörelse för offren i Ukraina på Jungfru Marie besöks fest den 31 maj klockan 6 på kvällen.

Vi mediterar kanske denna kväll särskilt över Marias ord i Magnificat (Lukas 1: 49, 52), ”Herrens namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa”.

Den tyska nazistiska bombningen av staden Guernica i Baskien den 26 april 1937 i målningen av Pablo Picasso utställd i Paris 1937

Den tyska nazistiska bombningen av staden Guernica i Baskien den 26 april 1937 i målningen av Pablo Picasso utställd i Paris 1937.

 

Mariupol, Ukraina, bombas 18 mars 2022 i Vladimir Putins speciella militärövning

Mariupol, Ukraina, bombas 18 mars 2022 i Vladimir Putins speciella militärövning.

 

Katolska kyrkans katekes säger i avsnittet ”Att undvika krig” om den nödvändiga respekten för de icke-stridande: ”Man måste respekteras de icke-stridande och behandla dem mänskligt. Det gäller också sårade soldater och fångar. Handlingar som strider mot folkrätten och dess universella principer, liksom befallningar som utfärdas därom, är att betrakta som brott. Blind lydnad räcker inte till för att ursäkta dem som underkastar sig dem. Utrotning av ett folk, en nation eller en etnisk minoritet måste fördömas som en dödssynd. Man är moraliskt förpliktad att göra motstånd mot order som ges om att utföra folkmord”. (2313).

                                                                                                                  diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.