De andra som hatar får rätt?

De andra som hatar får rätt?

Ursula von der Leyen
                                                                       Ursula von der Leyen

 

Till och med Ursula von der Leyen – katolsk hustru,  mor och läkare – anser att Ungern och Viktor Orbán bör straffas med tunga EU sanktioner på grund av en ungersk lag som förbjuder propagerande av homosexuella symboler, information om samkönade och transpersoner i skolorna och i offentligheten.

 Trycket på Ungern och andra länder som är återhållsamma i hbtq frågor ökar från alla håll. De framställs som repressiva och farliga nationer men i det här fallet försvarar de den kristna religionen och den kultur den fört med sig. Hur är det i det sekulära väst? Försvarar man kristendomen? Vad vill man ha i stället?

Viktor Orbán
                                                                                 Viktor Orbán

 

Det är klart att den ungerska lagen innebär en inskränkning av yttrandefriheten på området hbtq. Man ska naturligtvis bli mycket upprörd över detta initiativ inom en demokrati som den ungerska. Man ska bli mycket upprörd över ”förtrycket” av den minoritetsgrupp i samhället som i väst har alla rättigheter att exponera sig i Pride och i offentliga manifestationer som Pride ordnar.

Men man ska inte bli upprörd över att EU parlamentet röstat igenom ett principdokument som öppnar dörren för aborter under hela graviditeten och som vill tillhandahålla preventivmedel i alla åldrar, genom skolorna och utan föräldrarnas vetskap! Sådant barbari ska bara accepteras som en självklarhet!

 Det är just det militanta och offensiva i hbtq gruppernas agerande som får människor att söka skydd mot en ensidig och kontroversiell livsstil som utmanar den kristna religionen. Pride och allt i dess omgivning är inte religion men den kritiserar religionen och den angriper kristna värderingar var den kommer åt.  Alla måste snart vara woke familjer!

Varför skulle man inte få försvara sig mot en sådan militant åsiktsgrupp som får säga och göra vad den vill? Om de inte var så hatiska skulle vuxna och föräldrar inte känna sig tvungna att försvara sig och sina barn mot påverkan i den riktningen. De är de andra som hatar mest! De andras hat bestämmer!

Hade homosexuellas stödgrupper nöjt sig med den frihet de har i väst skulle man inte behöva stifta lagar för att skydda dem. Det är när de vill upphöja sin livsstil till nivån av mänskliga rättigheter som hela frågan blir politisk och juridisk. Den starka hbtq lobbyn driver hela tiden på för att synas och få sina idéer antagna överallt. Det är därför det blir krig. Krig igen!

Ungern och Polen betraktas av de mer normkritiska samhällena i väst som till och med odemokratiska, trots att de har rätt att stifta lagar i kraft av sina fria val och sin åsiktsfrihet. Varför ska de nu straffas genom ekonomiska sanktioner av EU?

Är det inte en förföljelse av religionsfriheten? Är det inte Franska Revolutionen på nytt? Huvudena ska rulla. Ju fler ju bättre, manade Vladimir Lenin.

Vladimir Lenin
                                                               Vladimir Lenin 1870-1924

 

Och Lenin hade ju inte några ambitioner för egen del, för att nu apostrofera Shakespear i Julius Cesar. För Lenin var ju en hedervärd man! Men Orbán är väl ambitiös för sin egen del. Medan von der Leyen är en hedervärd politiker i EU. För att nu fortsätta att citera Julius Cesar innan han mördades av Brutus och de sammansvurna förrädarna.  

Jag tror att vi är många i Sverige som lider av de andras hat mot vår kristna religion. Varför är det så lätt att i media spela på gamla antikatolska känslosträngar?

Varför har vi inte rätt till vår uppfattning och varför skulle vi inte vilja försvara våra barn mot ett så kontroversiellt synsätt som att göra normkritiken till norm och propagera en syn på mänsklig sexualitet som strider mot den kristna människosynen och moralen? Det är som Allan Bloom sagt en gång: ”De intellektuellas idéer kommer till slut ut i skolböckerna”.

Vem hatar egentligen mest? Är det inte de andras hat som driver fram försvaret av den kristna moralen – som Ungern gör?

Vi kanske måste offra oss för sanningen. Tänk på S:t Johannes Döparen och Herodes. Tänk på den franska giljotinen och karmelitnunnorna i Compiègne 17 juli 1794.

Jeanne Moreau i filmen Dialogue des Carmelites
              Jeanne Moreau i filmen "Dialogue des Carmelites" efter pjäsen av Georges Bernanos

 

De stod fast vid sina ordenslöften och sin kallelse men dömdes för kontrarevolutionär verksamhet eftersom de sjöng som man alltid gjort, Salve Regina, och alla de katolska hymnerna. De blev martyrer för tron och för den kristna katolska religionen. De hade fel uppfattningar. Därför måste de dö!

Kanske turen kommer till oss och vi blir dömda för odemokratiska värderingar när ni säger att vi tror på Bibeln och Kyrkans undervisning. Martyriet är det yttersta vittnesbördet om evangeliet om Jesus Kristus. De finns många bland oss som inom sig är helgon redan. Det finns något ursprungligt och oförstörbart inom dessa människor som är våra bröder och systrar.

Läs bara om den salige Rosario Livatino (klicka här) och den saliga Sr Maria Laura Mainetti (klicka här) på Katolsk Horisont!

                                                                                 diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.