Varumärket trumfar ibland innehållet – en fastetidsmeditation

Varumärket trumfar ibland innehållet – en fastetidsmeditation

Om det är den digitala världen med sina serier av ettor och nollor som tar över marknaderna så kan produkternas innehåll alltid anpassas och förändras för att försvara varumärket.

I konkurrensen med andra produkter är varumärket avgörande för marknadsdelarna. I stället för att höja priset, som skrämmer bort kunderna, minskas volymerna och sorteras de dyrare beståndsdelarna omärkligt bort. Men varumärket lever vidare och trumfar innehållet. I alla fall en tid, sedan kommer fallet.

Det varumärket inte kan försvara sig mot är avslöjanden av fusk till exempel med halvledare i produktion eller ekonomisk förskingring i balansräkningarna eller ofattbara utdelningar av bonusar.   

Ett varumärke blir däremot guldkantat genom hederlighet och förnuftiga ledningsbeslut, även om det kortsiktigt påverkar det eftersträvade resultatet som tillbakagång.

Varumärket för ett vaccin mot virus kan öka stort i värde om det är hederligt deklarerat och ansvarsfullt distribuerat, även om det inte garanterar full immunitet. Allt fusk är en dödsstöt mot varumärket. Ärligheten räddar varumärket.

Det gäller lika mycket immateriella värden som är grund för handlingsprogram som påverkar människors tänkande och val. Känsliga branscher för immateriella värden är till exempel biståndsorganisationer eller idéburna politiska partier.

Många ledare inom politiken eller ideella föreningar har egentligen inte alltid fasta uppfattningar om det principiella i verksamheten utan gör sina val efter sina åsikters inverkan på varumärket. Besluten är bra om de passar varumärket i sin helhet.

Så länge varumärket mår bra mår ledarna bra. Tar varumärket skada mår ledare och ledargrupper dåligt.

Om förnuftets beprövade beslut vinner marknadens förtroende trumfar det varumärket. Det är inte längre de långa serierna ettor och nollor som vinner marknaderna utan det analyserande förnuftet. Verkligheten är viktigare än propagandan. Sanningen är viktigare än reklamen.

Om trender och attityder typiska för tiden vinner människor och påverkar deras beslut som konsumenter av materiella och immateriella ting, då kan resultatet bli ett dåligt åsiktsklimat och en dålig gemenskap. Det är ett svårt lidande för många arbetsplatser.

Om styrkan i organisationerna understöds av rättvisan och klokheten bär organisationen god frukt. Annars föder styrkan det onda, som S:t Thomas av Aquino en gång skrev med citat från S:t Ambrosius: ”Styrkan utan rättvisan är den egenskap ur vilken ondskan uppstår.” (The Human Wisdom of St. Thomas; 350 II-II, 123, 12 ad 3; Ignatius Press, 1948, 2002).

                                                                                                                                       diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.