Nej till den nya pelagianismen?

Nej till den nya pelagianismen?

Ordet oroar, vem var Pelagius egentligen? Ja, vem var Arius?  Är Augustinus verkligen svaret? Blir man inte jansenist på kuppen?

 I Kyrkan i dag oroar man sig för ”protestantifiering”. Det låter oekumeniskt! Men ingen oro för ekumeniken: våra evangeliska bröder och systrar vill gärna vara ekumeniska men varnar ibland för ”katolicering” eller ”sakramentalisering”.

Alla är över gränserna överens om att splittringen är smärtsam mellan troende kristna men mindre överens om vad som kan göras. Påvens besök i Sverige 2016 var en vitamininjektion som ingen glömmer. Men hur reagerar patienten egentligen? Martin Luthers diagnos var både klar och oklar: i en predikan talade han om en ”evig skilsmässa” med den katolska kyrkan. Konciliet svarade med uppmaningen till teologin att alltid grunda sin forskning på Bibeln. Vad betyder det i dag? Närmanden - men till en gräns?  

Andra verkliga orosmoln – som berör alla sidor – är den nya pelagianismen. Pelagius var en munk från de brittiska öarna som var känd som bibelkommentator och som spred en lära som förnekade arvsynden som sådan och dess konsekvenser för människans andliga liv. Frälsningen blev tillgänglig genom att människan förverkligade sig själv genom egna andliga krafter. Låter det bekant?

Man kan se vart det leder idag: kraftigt minskad biktfrekvens, även i grupper av präster, försvagad tro på kroppens uppståndelse, den ”dubbla utgången” som ersättning för himmel, skärseld och helvete. Osäkerhet om den egna frälsningen. Allt mindre tal om djävulen, allt mer tal om miljön och planeten, om den nya sexualiteten. Sidesteppning av alla andakter till Guds Moder Maria!

Alltså, nej till den nya pelagianismen som vilar på högmodet och ja till den nödvändiga omvändelsen och boten för synderna. Synder kan inte vara enkla ”misstag” att uppvägas med social aktivism eller andlig hänförelse. Synder måste förlåtas. Avlösningen fås genom prästerna. Varför bygger man då kyrkor utan synliga biktstolar?

Ja, ja, ja till den befriande sanningen i Kristi efterföljelse och nej, nej, nej till den individualistiska relativismen som tycks kunna sluta i tron på reinkarnation.  ”Ända från apostolisk tid”, säger Katolska kyrkans katekes, ”har den kristna tron betonat Guds Sons sanna människoblivande, ’han som kom i mänsklig gestalt’” (1 Joh 4:2-3; 2 Joh 7).  Det kommer vi aldrig att sluta tro på.

                                                                                                      diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.