Morgondagens förskola - varför denna stränghet?

Morgondagens förskola - varför denna stränghet?

De s.k. Stockholmsäktenskapen har permanentats i samboformen. De s.k. Köpenhamnsskilsmässorna har generaliserats till skilsmässor på grund av personlig vilja att skiljas utan angivande av svåra omständigheter. På denna ”frihetens” skala är Sverige bäst i klassen! Respekten för de ofödda barnens liv har underordnats moderns valfrihet. Äktenskapet mellan en man och en kvinna har utvidgats till könsneutralt.

Det är ögonblickets etik som ersatt en etik grundad i gemensamma, bestående och rationella normer som har ett allmänmänskligt gensvar. Kan man inte sin samtidshistoria förstår man inte sin samtid. Paradigmskiftet mellan omodernt och modernt osynliggörs. I det ”moderna” samhället ska medborgarna vara fria att följa sin egen individuella vilja och ha statens stöd i lag.

När det gäller föräldrarnas rätt att fostra sina barn och bygga upp ett hem för en familj så finns inte samma frihet. Förslaget att införa obligatorisk förskola från 2 års ålder kan bli en lag, under förutsättning av tillräcklig politisk enhet i Riksdagen, och styra upp framtiden. Det skulle ha stora och allvarliga konsekvenser om det genomfördes. Det skulle påverka unga föräldrars inställning till att ha barn och bilda familj under lång tid och minst under två generationer. Det skulle påverka barnen och deras inställning till föräldraskap och till värdet av ett hem för föräldrar med egna barn.

Förslaget är, om det genomfördes, ett långsiktigt hot mot hela vår nations framtid. En sådan inblandning i det som är det mest avgörande för unga familjers framtid är ett alldeles för långtgående förmyndarskap över människor. När ”samhället” övertar familjernas roll, bygger samhället självt ett höghastighetståg mot sin undergång!

Det finns åtminstone tre andra lagområden som bör rådfrågas inför en så totalitär tanke som obligatorisk förskola: föräldrarätten, barnkonventionen och religionsfriheten. Den allmänna frågan inställer sig: varför är man så rädd för framtiden och människors frihet att fostra sina barn att man tycker sig tvungen att inrätta en verklig diktatur? Förslaget innebär i förlängningen just diktatur, en inre självuppfyllande åsiktsdiktatur. Den generation som uppfostras i en obligatorisk förskola som första socialiseringsinstans kommer att vara predestinerad till att omfatta alla de friheter som det ”moderna” samhället påtvingat nationen.

Det kommer i en sådan diktatur inte behövas bilder av statsöverhuvudet på alla väggar och i alla strategiska uppvisningar av folklig enhet. Alla kommer att veta vad de ska tycka, tro och vilja ändå! I varje diktatur har samhället tagit över människans fria vilja och samvete att skilja på gott och ont. Hotet mot den fria viljan och samvetets fostran är långsamt undergrävande. Därför måste den fria viljan försvaras!

Gör bara en historisk resa i nazismens och kommunismens spår – eller ansök om besöksvisum för studier av förskolor i Kina och Nordkorea! Vi som nation måste ta varning av det vi nu kan se som reella hot mot sann frihet. För till bevis, den som kan, att det inte kan finnas någon likhet mellan diktaturerna och oss!

                                                                                                           diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.