Medias lögn om folkviljan i Kansas om ”aborterna”

Medias lögn om folkviljan i Kansas om ”aborterna”

Det är klart att media inte ljuger om resultatet av omröstningen om aborterna i delstaten Kansas i USA under den gångna veckan. Valdeltagandet var ovanligt högt, omkring 50 % av de som registrerat sitt röstdeltagande. Det finns inte heller någon anledning att misstänka valfusk utan resultatet ca 60% för aborteras lagliga status i delstaten, upp till fostrets ålder 22 veckor, och ca 40 % mot aborterna som lagliga i delstaten. Uppskattningsvis har majoriteten röstande varit kvinnor i åldrarna 19 upp mot 40 år. Det som är lögn är att kalla röstresultatet uttryck för folkviljan. Det är inte heller en omröstning om aborterna är något objektivt gott eller ont. Frågan måste bara få ett avslut så att frågan om brott och straff klarläggs. I en demokrati måste man komma fram till ett underlag för lagstiftning. I en parlamentarisk demokrati räcker det med enkel majoritet för att definiera lagen. Så har nu skett i delstaten Kansas.

Abortkliniker kan alltså fortsätta sin verksamhet utan att begå brott, alltså som tidigare, innan Högsta domstolen undanröjde konsekvenserna av den prejudicerande domen Roe v. Wade, 1973. Att kalla omröstningen ett uttryck för folkviljan är minst sagt missvisande. Det ger snarare bilden av triumferande och är ett tydligt förtryck av den del av befolkningen som anser aborterna vara ett ont. 

I Sverige når aldrig åsikterna så långt och så intensivt energiskt som i USA. I Sverige har ”samhället” tagit över den moraliska frågan och folket behöver inte förklara sig eller offentligt ta ställning. I förhållande till USA och dess delstater sover svenska folket tryggt i en moralisk törnrosasömn. Kan någon tänka sig att en regering i Sverige skulle kalla till demokratisk röstning i abortfrågan?

Katolska kyrkan är nog ett undantag i Sverige. Abort kränker livets värdighet och är en samvetsfråga för alla som väntar barn eller planerar en familj. Man måste ta ansvar för sitt sexuella liv. Guds bud säger: ”Du skall inte dräpa”. Det ofödda barnet har rätt till sitt liv.

Ärkebiskop Joseph F. Naumann talar vid ett möte i Shawnee, Kansas, USA, lördagen 30 juli 2022

Ärkebiskop Joseph F. Naumann talar vid ett möte i Shawnee, Kansas, USA, lördagen 30 juli 2022.

diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran FäldtGöran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han är mångårig ordförande i katolska stiftets Utskott för  Äktenskap och familj. Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område. Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2010 och är för närvarande engagerad i förberedelserna till de nordiska familjedagarna i Norge i maj 2020. Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta tillfälle att vara en hjälpande hand i människors nödsituationer och kan förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med debattartiklar i Katolskt Magasin och skriver betraktelser inför helgen i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982. Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.