Kuddkrig mellan änglar

Kuddkrig mellan änglar

Kampen om själarna

Var pågår den?

William Blake 1757-1827
William Blake 1757-1827

 

Svart ängel: Jag förstår inte varför du försvarar honom. Han kritiserar oss hela tiden för att vi gjort något bra med familjebilden i samhället. Han suckar och suckar och tjatar ”Som man bäddar för man ligga”, och då menar han att socialiseringen av den kristna familjen undergräver hela samhället när vi så väl vet att det bästa för människor är att samhället har huvudansvaret för den stora massan som kan ägna sig åt produktion och lika standardhöjning för alla.

Vit ängel: Jo, men det stämmer ju om man bara lyssnar på vad du och de dina säger nu under pandemin. Du säger ju att det är viktigt att inte stänga förskolor och skolor därför att barnen då tvingas in i en miljö hemma som är osund och där riskerna för våld i nära relationer ökar eftersom föräldrarna inte är vana att vara hemma. Du har ju underkänt det system som du velat införa i stället  för familjen och hemmet! Du kallar det normala farlig miljö!

Svart ängel: Ja, men det är den ju! Den konserverar gamla omoderna mönster i samhället som för kvinnans del är rena katastrofen. Med vår sociala barntillsyn finansierad med skattepengar kan kvinnan gifta sig om hon vill, men om hon gör det så är hon ekonomiskt självständig och bestämmer över sin kropp och sin fortplantningsförmåga. Vill hon så skiljer hon sig. Med samhällets stöd! Hur kan du försvara honom som vill ta ifrån kvinnan hennes mänskliga rättigheter? Det är ju upprörande! Och du som ska vara så GOD!!!

Vit ängel: För det första har han väl som alla andra rätt att ha en uppfattning och argumentera för den. Men du betraktar honom just därför som en svikare! Du kan inte tänka dig att det ligger något i vad han säger, att barn behöver sina båda föräldrar och att hemmet är deras livsprojekt och inte landets BNP.

Svart ängel: Det kan nu inte vara en enskild människas rätt att hela tiden ifrågasätta den samhällsordning som vi röstat fram. Kvinnorna är nu framgångsrika och nöjda med sitt arbete – utanför hemmet. De tycker inte att barn är det  enda saliggörande utan att det finns andra värden som gör livet meningsfullt.

Vit ängel: Kan du inte erkänna att det ligger något i vad han säger om att så många kvinnor kan kombinera flerbarnsfamiljer med ett aktivt yrkesliv som ett kitt i livsväven? Han varnar ju för en utveckling med större fattigdom i framtiden därför att det inte finns människor kvar i samhället och att de som finns kvar har ångest och går i väggen. Är det en så obehaglig sanning att kvinnor som säger sig inte vilja ha barn alls förtränger moderskapets lycka och i slutet av livet saknar barn? Är det en så obehaglig sanning att många unga kvinnor tror sig bli bättre kvinnor om de är män eller som män! Vad är det som säger att kärlek i nära relationer är det normala och att alla människor har den inre förmågan till livslång trohet och livsgemenskap? Om han nu försvarar en sådan i grunden kristen samhällssyn och människosyn så tänker jag i alla fall applådera med mina vita vingar.  

Svart ängel: Du är så osolidarisk! Hur har du blivit sådan? Tro inte att Gud bryr sig om dig. Du betyder ingenting för Honom. Varför lyda Hans bud som inte hjälper? Religion är bara en klen tröst. Varför fortplanta sig i en värld som vår? Jag kommer aldrig att applådera Honom som du vill underkasta dig. Jag är mig själv nog och klarar mig. Jag tror på min egen kraft! Det tycker jag du ska försöka skjuta in i hans konservativa skalle!

Vit ängel: Ja, men visst! Nu har du sagt vad du ville. Se nu bara Kristi kors och den öppna graven! Se det och tro det! Håll dig borta från min lilla skyddsling som irrar hit och dit och förleds av dina medarbetare. Förled honom inte. Gud straffar dig om du gör det onda!

                                                                                      diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.