Helgonen – Kyrkans vindkraftverk

Helgonen – Kyrkans vindkraftverk

Blåstens välsignelser
Blåstens välsignelser

Det måste vara ett Försynens förbluffande tecken: när det stormar i hela Kyrkan och de troende lider de svåraste kval inför andras anklagande blickar, går Andens kraftverk för fullt och lagrar massor av energier och ”knutna nävar” – det här ska vi klara av ”med längtan till helighet”. En biskop i England har på egen hand utlyst ett ”Helighetens år” i sitt stift, påven Franciskus hänvisar så gott som dagligen till helgonen som våra trogna herdar ute på de öppna bergssidorna där blåsten är som mest obarmhärtig. Vår egen kardinal och biskop stärker oss i vår tro genom sin mildhet och enastående tillgänglighet.

Hur kunde vi missa det? I början av varje helig mässa ber vi änglarna och helgonen om förbön inför mötet med vår verklige Konung, Herren själv, Jesus, Marias enfödde och Faderns enfödde Son.

Det har blåst ordentligt i Sverige de sista dagarna, stormen Alfrida har skrivit in sig i skogsägarnas förlustbok och i tusentals människors hem som fått ovälkomna strömavbrott. Det är en situation som liknar Kyrkans när de troendes verkliga synder kommer i dagen. I stället för att hon som Petri skepp driver mot en stenig kust för att krossas mot klipporna får hon ny vind i seglen och forsar fram över nya vatten mot en hägrande hamn i fjärran. Helgonen i blåsten är Kyrkans verkliga vindkraftverk. Alfrida har genererat mer elektricitet på något dygn än annars under hela år av stiltje. Kyrkans helgon – på jorden och i himlen – generar ett ofantligt sug efter Guds nåd som bara den Helige Ande kan leverera.

Pingstundret
Pingstundret – Andens verk

 

Jag tror det var Augustinus som menade att helgonen var Kyrkans åttonde sakrament. Var skrev han det? Ja, helgonens skrifter, från vilken tid som helst, har kraft som den Heliga Skrift. Vi säger ju ofta att helgonens liv är sidor av evangeliet skrivet i kött och blod! Jesu öppnade sida på korset är blod, försoningens blod för alla synder vi bekänner tillsammans. När stormen kommer, ringer sakramentsklockan desto ivrigare: Kom och böj knä inför Herren och böj era huvuden och ta emot välsignelsen! Lyssna på förkunnelsen som upptänder hjärtat! Vår storm därute driver på Andens vindkraftverk och skänker frid, tro och tillit i alla troendes hjärtan.

                                                                                                                       diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran FäldtGöran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han är mångårig ordförande i katolska stiftets Utskott för  Äktenskap och familj. Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område. Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2010 och är för närvarande engagerad i förberedelserna till de nordiska familjedagarna i Norge i maj 2020. Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta tillfälle att vara en hjälpande hand i människors nödsituationer och kan förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med debattartiklar i Katolskt Magasin och skriver betraktelser inför helgen i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982. Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.