Hela världen har blivit ”theresiansk”!

Hela världen har blivit ”theresiansk”!

För vad ska man annat kunna säga när människor blivit så uppmärksamma på andra och velat beskydda dem från virussmittan som liknar spetälskan, lepra, till sina sociala konsekvenser: karantän, test, intensivvård, död eller tillfrisknande.  

Kärleken sprider sig snabbare än pandemin! Djävulen skäms och flyr, djävulen ägnar sig åt sitt hat, det enda han har att leva av. Kristus är den människorna vill närma sig för att kunna leva i tron, i hoppet, och i den barmhärtiga kärleken. Djävulen vet att han är besegrad men han försöker göra ont var han kommer åt!

De spetälska har sitt skyddshelgon, en präst som ville tjäna dem som samhället inte ville eller kunde ta ansvar för, de spetälska. En dag började han den heliga mässan med orden, kära bröder, vi spetälska… Han hade blivit en av dem han kommit för att tjäna som präst!

S:t Damianus av Molokai
S:t Damianus av Molokai

 

S:t Damianus av Molokai, (Damien de Vuester, prästvigd i Belgien 1864, död på de spetälskas ö Molokai 1879, helgonförklarad 2009), de svårt sjuka har många, de har S:t Johannes av Gud, de har S:t Camillus de Lellis. De döende har S:t Josef. Alla har Lilla Thérèse, i sin litenhet en stor kyrkolärare.

Alla vädjar de till Gud den Barmhärtige. I Tredje och Fjärde Mosebok beskrivs de spetälskas svåra lidanden och hur de går till prästen för att få hjälp. Jesus säger till den spetälske som kastar sig framför honom och ber: ”Herre, vill du, så kan du göra mig ren.” (Luk 5:19, Matt 8:1-4; Mark 1:40-45). När Jesus botat mannen säger han: ”Gå och visa dig för prästen, och ge det offer för din rening som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem.” (Luk 5:14).

Men han säger också till honom att inte avslöja botandet till någon människa.  ”Skapa inte rubriker” – ”Dra inte uppmärksamheten till dig själv”, tycks Mästaren säga. Gå till prästen som talar i Guds namn.

Vad lär vi oss av detta? Naturligtvis att det bara är Gud vi ska lita på. Vem annars kan svara på våra djupaste mänskliga behov? Är det myndigheter eller världsliga makthavare som ska ge oss förlåtelse för våra synder och försäkra oss om Uppståndelsen?

S:ta Thérèse av Jesusbarnet och det heliga Anletet  (1873-1897)
S:ta Thérèse av Jesusbarnet och det heliga Anletet
(1873-1897)

 

Människor litar mer på Gud än vad folk i allmänhet tror. De är också mer ”teresianska” än vad de kunnat uppfatta genom sin religion. De som finner henne kommer alltid att älska henne. För hon har en helighet som vi kan se så många exempel på i dessa tider av oro för coronaviruset.

Biskop Robert Barron säger så träffande om henne som kyrkolärare att hennes helighet är ”omvandlad försiktighet”. Han förklarar också så bra när han säger att ”det som är så centralt i hennes lilla väg är förmågan att i varje givet ögonblick exakt veta vad kärleken kräver och att i ögonblickets här och nu veta och vilja det som är det goda för en annan människa.”

                                                                                                                diakon Göran Fäldt

 

Läs också Thérèse av Lisieux på katolskakyrkan.se

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.