Håll avstånd – till djävulen!

Håll avstånd – till djävulen!

Djävulens existens är uppenbarad på många ställen i den Heliga Skrift, till exempel hos de stora profeterna: ”Det var du som sade till dig själv: Upp till himlen skall jag stiga – jag skall bli som den Högste” (Jesaja 14: 13, 14b). ”Din skönhet gjorde dig högmodig, och du förödde din vishet och storhet” (Hesekiel 28:17). Djävulens dödssynd är högmodet.

I fastetiden lyssnar vi till evangeliet om hur Djävulen i sitt högmod försöker komma in i Jesus liv genom hans vilja.  Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen och sade till honom: ”Jag skall ge dig all denna makt och härlighet, ty den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig skall allt detta bli ditt” (Luk 4:6-7; min kursivering).

Håll avstånd – till djävulen!
                                                                                                           Bild. La Croix.

 

Vi lär oss av detta att det är genom vår vilja som Djävulen försöker få oss på fall. Han frestar oss att göra onda gärningar för att uppnå något gott för oss själva som vi inte har rätt till. Vi vill något vi inte får vilja.

I pandemin med dess oräkneliga faror för smittspridning upprepas i alla offentliga sammanhang vissa naturliga riktlinjer och uppmaningar: Håll avstånd mellan er! Undvik all trängsel!

Ja visst, är det rätt och klokt. Men det gäller en jordisk, kroppslig sjukdom, inte en andlig, moralisk. En kroppslig sjukdom kan inte kasta oss i helvetet om vi dör av den.

En läsning ur profeten Jona påminner om förpliktelsen att bekämpa våra onda gärningar med fasta, omvändelse och bön.

”Kanske kommer Gud att ångra sig och stilla sin vrede, så att vi inte går under” (Jona 3:9).

Om vi inte omvänder oss och överger verkligt onda gärningar, är vi förlorade. Vi måste upptäcka varifrån lusten till synd och onda ting kommer. Vi måste inse vem vår värsta och farligaste fiende är och hur han agerar. Inser vi det, håller vi oss på avstånd från Djävulen, för han är all ondskas huvudperson.

Men det är ett avstånd till någon vars existens våra myndigheter på jorden inte erkänner. Även många kristna och konfirmerade katoliker har också slutat tro att Djävulen existerar och vill tränga in i vår själ och fördärva den.

Kristna klagar över all ondska men inte över Djävulens inflytande och påverkan. Ingen kan riktigt säga vad synden eller Djävulen är. För Djävulen är det ett idealtillstånd för offren för han kan använda små medel. Han kan trötta ut oss. Han är en rövare!

S:t Padre Pio säger: ”Djävulen är som en galen hund i koppel. Bortom kopplets längd kan han inte få tag i någon. Ni måste därför hela tiden hålla avståndet. Om ni kommer för nära är ni fast. Kom bara ihåg att Djävulen bara har en enda dörr för att komma in i vår själ, och det är vår vilja.”

                                                                                                                                  diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.