Det gäller våra kroppar - kontakta era förtroendevalda politiker!

Det gäller våra kroppar - kontakta era förtroendevalda politiker!

Be dem att avvisa alla tankegångar i Sten Heckschers utredning om framtidens behov av mänskliga organdonationer. Socialminister Strandhäll begärde för ett år sedan en ny utredning med anledning av det ökade behovet av mänskliga organ.  

Nu har svaret kommit, se nyheterna och Textnytt på TV. Det är skrämmande: Utredaren föreslår att anhörigas vetorätt att säga nej till en närståendes organdonation tas bort. Vården får då rätten att avgöra om organ får ”skördas” efter döden och har då enbart andra sjukas behov att ta hänsyn till.

 I flera andra länder går man redan så långt att den personliga integriteten efter döden inte respekteras och att inte heller anhörigas rätt har företräde framför vårdens. Politikerna kan stifta lagar som undergräver den mänskliga personens värdighet genom att framhålla det goda man eventuellt kan utvinna för någon annan. Det har aldrig varit katolsk moral att använda ett ont för att utvinna ett gott!

En vaken och informerad allmänhet kan sätta stopp för sådana materialistiska försök till lagändring. Läs gärna min tidigare blogg i frågan! Prata med era förtroendevalda i kommun och Riksdag! Våra kroppar kan aldrig vara reservdelar för andras kroppar och våra organ tillhör inte ”samhället” eller ”staten”.

Hjälpen att lindra medmänniskans lidande är samhällets plikt, att använda oetiska medel och metoder för sjuka och döende är det inte!

 

Medicinska behandlingsinsatser och organdonationer – vad säger Kyrkan?

                                                                                                   diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.