Den gamla fina svenska stilen

Den gamla fina svenska stilen

Är den på väg tillbaka – den gamla fina svenska stilen? Att hälsa på folk man bara känner igen, eller inte ens det, med den där lilla nicken med huvudet, inte så mycket som en bugning, men en nick och ett vänligt litet leende – är det på väg tillbaka?

Den halvt lyfta handen till hälsning, utan krav på motprestation. Den halva vinken, inte mer, men en diskret hälsning. Vem du än är, hej! Jag hälsar dig, främling!  

 Den gamla fina svenska stilen… är det nostalgi? Nej, den går längre tillbaka än så, långt tillbaka i den svenska historien. Min farbror och gudfar som tog med mig på vandring i fjällen, på de upptrampade stigarna där man gick ur vägen för varandra, där skulle man alltid hälsa på den man mötte.

Vandring i fjällen
Vandring i fjällen

 

Nu kommer du ihåg det, lille pojk. Du hälsar alltid, förstår du. Du nickar lite grann och tittar upp för du är ju ännu kort i växten. Och så ler du vänligt, så här! Känns det rätt och bra?  

Och är det på avstånd, då höjer du handen lite lätt, en halv vinkning och så tittar du ditåt och ler!

Den gamla fina svenska stilen – är den på väg tillbaka? Den kräver inget, den väntar sig inte mycket, men den finns där sedan gammalt.

Huvudet, handen, blicken och munnen – i flykten men en gammal stil som fyller ut tomrummet i det korta mötet med andra och släpper ut själen ur sin lilla bubbla!

                                                                                                                  diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.