De utomäktenskapliga barnen fick leva

De utomäktenskapliga barnen fick leva

De utomäktenskapliga barnen fick leva – men på samhällets baksida. Cynismen i den av alla så omhuldade abortpraktiken är den att det anses vara en progressiv utveckling att de oönskade barnen (som ändå tas emot med kärlek) i den moderna upplysta tiden slipper de utomäktenskapliga barnens utanförskap och kamp att bli sedda och respekteras. Inte ens prinstitlar eller andra omtankar helar ju sveket!

Frivilliga stöttar kvinnor i USA som måste resa för att komma till en delstat som efter Högsta domstolens beslut att undanröja en federal aborträttighet, fortsätter att abortera

Frivilliga stöttar kvinnor i USA som måste resa för att komma till en delstat som efter Högsta domstolens beslut att undanröja en federal aborträttighet, fortsätter att abortera. Angela Weiss/AFP via Getty Images

 

Den ”befrielsen” kostar dem livet och få är de som sörjer och gråter över dem. Vårt samhälle gör sig skyldigt till en brutalitet och en hjärtlöshet som borde få blodet att stelna i våra välmedicinerade ådror. Men det kanske är det som är demokrati. Albert Camus menade tydligen att ”när alla är skyldiga, har vi demokrati.”

                                                                                                           diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran FäldtGöran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han är mångårig ordförande i katolska stiftets Utskott för  Äktenskap och familj. Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område. Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2010 och är för närvarande engagerad i förberedelserna till de nordiska familjedagarna i Norge i maj 2020. Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta tillfälle att vara en hjälpande hand i människors nödsituationer och kan förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med debattartiklar i Katolskt Magasin och skriver betraktelser inför helgen i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982. Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.