De tror att den materiella utvecklingen är oundviklig

De tror att den materiella utvecklingen är oundviklig

Därför måste de till slut ha rätt och måste rättfärdiga alla misstag även de skadliga. I sin socialt mest genomförda form, enpartistaten, motarbetas allt som förhindrar eller fördröjer allas och allts integrering i det universella broderskapet, den universella jämlikheten och den universella friheten. Det är ”vänsterns” program som kan beskrivas i historiens kulturrevolutioner, statlig familjelagstiftning, omskolningsinstitutioner och informationskontroll uppifrån och ner av media och skola, dikt och forskning.

 Ondskan har många ansikten, maktens utövare ger sig aldrig och om de överlever sin egen totalitära vision dör de i ruinerna av sin egen dårskap. Den katolska moralen år lätt att förstå men svår att förverkliga i vardagligt liv. Den säger att inget gott kan uppnås med onda medel. För ond synd finns bara en väg tillbaka och det är bekännelse, ånger, förlåtelse och botgöring.

Karmelitsystrarna i Compiègne, Frankrike

Karmelitsystrarna i Compiègne, Frankrike, Martyrer för den katolska tron, 17 juli 1794.

 

Ondskan vill rensa ut det den hatar: om det i ett annat folk finns opinioner som ogillas och inga frivilliga lösningar finns, beskjuter ondskan sina måltavlor på bekostnad av människors liv och hem.

Ondskan är rättfärdigandet av dödande handlingar. Martyriet är att lida de orättfärdiga straffen, blodiga eller oblodiga, i tron på Guds försyn och barmhärtiga kärlek.

Begår vi som kristna fel, måste vi erkänna dem. Vi har ett avgörande val att göra. Det är att tillhöra Kristi sårade kropp som uppstått till liv och som återkommer på Domens dag.

 Det finns bara två kroppar människan före och efter sin död kan tillhöra. Det är Kristi kropp och det är Satans kropp. Gud har gett oss samvetet för att göra det som är gott och rätt och välja Kristi kropp. Gud har i sin skapelseakt gett var och en förnuft, tillräckligt för det rätta beslutet.  Bara Gud kan till slut ha rätt, inte vi.

                                                                                                           diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.