För alla sjuksköterskor ber vi nu om beskydd, S:t Johannes av Gud, tänk inför Jesus och Maria på vår tids hjältar!

För alla sjuksköterskor ber vi nu om beskydd, S:t Johannes av Gud, tänk inför Jesus och Maria på vår tids hjältar!

S:t Johannes av Gud
S:t Johannes av Gud, Wikipedia

 

Vem var han, Johannes av Gud? Han föddes i Portugal 1495 i en fattig men djupt religiös familj och dog på sin egen födelsedag den 8 mars 1550 i Granada i Spanien efter att ha insjuknat då han räddat en liten pojke från att drunkna i floden Genil, som är biflod till Guadalquivir.  

Han var aldrig rädd för utmaningar i livet utan levde som han lärde i Jesu efterföljelse. Han levde som ung hjälpare åt herdar, han försökte befria kristna ur moriska händer i Gibraltar sedan Ferdinand och Isabella besegrat morerna och intagit staden Granada i Andalusien 1492, han var soldat i kriget mot turkarna under kejsaren Karl V, han var frivillig sjukvårdare under tider av pest och epidemi och utsatte sig för stor fara för sitt eget liv.

I ungdomstiden följde han som så många andra ”sina egna tankar” (Jesaja 65:3) men omvände sig efter att ha lyssnat på predikningar i Granada av den då mycket kände prästen och predikanten S:t Johannes av Avila.

Han vallfärdade till klostret Sankta Maria av Guadeloupe i Extremadura i Spanien där han fick en uppenbarelse av Jungfru Maria.  Därefter vigde han sitt liv till den barmhärtiga kärleken och levde trons, hoppets och den kristna kärlekens liv.

Överallt delade han fattigas och sjukas liv och visade dem Jesu kärlek. Det ledde till att han med likasinnade bröder bildade en gemenskap som sedan erkändes av påven som Sjukhusbrödernas Orden. Under den tiden grundade han sjukhus för de allra fattigaste i Granada och i Spanien. I Italien kallades orden ”Fatebenefratelli”. Bröderna kunde emellertid inte avlägga ordenslöften för hela livet förrän 20 år efter hans död. Hans sjukhus finns kvar också i vår tid i olika delar av världen, bland annat i Dublin i Republiken Irland.

St John of God Hospital, Dublin, Irland
St John of God Hospital, Dublin, Irland

 

Han helgonförklarades 1690 och utnämndes till skyddspatron för de sjuka tillsammans med ett annat helgon, S:t Camillus de Lellis (1550-1614) av påven Leo XIII. 1930 utsågs han till skyddshelgon för alla sjuksköterskor av Pius XI.

S:t Johannes av Gud var en föregångare på sin tid för den psykiatriska vården och för vården av sjuka. Han sökte först bot för de mentala sjukdomarna som han menade ofta var orsak till de fysiska. Det var viktigt för honom att också skilja personer smittade av olika virussjukdomar från patienter med andra sjukdomar.

Domen i Milano i det coronadrabbade Lombardiet, Italien.
Domen i Milano i det coronadrabbade Lombardiet, Italien.

 

Till slut blev denne fattige, enkle men troende man av Kyrkan förärad en av de vackraste barockkyrkorna i världen, San José de Dios, mitt i det historiska Granada. Den öppnades för allmänheten 1759 och har rang av basilika. Där finns också en målning som beskriver Jungfru Marias uppenbarelse till Johannes, eller med hans portugisiska födelsenamn, João Cidade.

Johannes av Gud (1672)  Bartolomé Esteban Murillo, 1617–82.
Johannes av Gud (1672)
Bartolomé Esteban Murillo, 1617–82.

 

Den inledande bönen i missalet för hans firande den 8 mars säger, ”Fader, Du gav Johannes av Gud kärlek och medlidande för andra människor. Giv att också vi genom att göra gott mot andra en gång får räknas till Dina heliga i Ditt konungarike.” Amen.

                                                                                                                    diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.