Ljudinspelning. Predikan 30 juli 2023. Vad får frälsningen kosta?