Ljudinspelning. Predikan 27 november 2022. Hur lever vi vår väntan på Herren?