Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 8 december 2023. Jungfru Marias Utkorelse och Fullkomliga Renhet

Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 8 december 2023. Jungfru Marias Utkorelse och Fullkomliga Renhet

Katolsk Horisonts videokategorier