Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 30 juli 2023. 17 söndagen under året

Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 30 juli 2023. 17 söndagen under året

Katolsk Horisonts videokategorier