Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 3 september 2023. 22 söndagen under året

Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 3 september 2023. 22 söndagen under året

Katolsk Horisonts videokategorier