Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 29 oktober 2023. 30 söndagen under året

Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 29 oktober 2023. 30 söndagen under året

Katolsk Horisonts videokategorier