Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 25 juni 2023. 12 söndagen under året

Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 25 juni 2023. 12 söndagen under året

Katolsk Horisonts videokategorier