Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 23 juli 2023. 16 söndagen under året

Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 23 juli 2023. 16 söndagen under året

Katolsk Horisonts videokategorier