Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 20 augusti 2023. 20 söndagen under året

Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 20 augusti 2023. 20 söndagen under året

Katolsk Horisonts videokategorier