Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 18 juni 2023. 11 söndagen under året

Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 18 juni 2023. 11 söndagen under året

Katolsk Horisonts videokategorier