Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 10 september 2023. 23 söndagen under året

Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 10 september 2023. 23 söndagen under året

Katolsk Horisonts videokategorier