Det prästerliga tjänandet - att besöka de äldre och sjuka

Det prästerliga tjänandet - att besöka de äldre och sjuka

Katolsk Horisonts videokategorier