Den äktenskapliga gemenskapen - ur Johannes Paulus II: uppmaning Familiaris Consortio (1981)

Den äktenskapliga gemenskapen - ur Johannes Paulus II: uppmaning Familiaris Consortio (1981)

Katolsk Horisonts videokategorier