Att förstå sin samtid - vad säger encyklikan Humanae Vitae?

Att förstå sin samtid - vad säger encyklikan Humanae Vitae?

Katolsk Horisonts videokategorier