Vem har mod att protestera?

Vem har mod att protestera?

Skammens pelare i Hongkong
                                                             Skammens pelare i Hongkong

 

Kan man protestera? I alla demokratier finns frihet att säga sin mening och mötas i fredlig protest. Varje morgon i Kyrkans bön säger vi, ”Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet” (Benedictus till Laudes).

Vi får överta dessa ord av tacksamhet från det judiska folket som fick motta löftet om Messias, Frälsaren. Gud gav dem friheten att förvalta väl. Friden är en gåva från Gud. Den är en dyrbar skatt som måste försvaras. Hur svårt är det inte, visar historien! Antisemitismen, när och var den än dyker upp, är ett kränkande av frihetens gudomliga gåva. Krigens synd består i föraktet för den fred Gud skänker.

Det händer att offentliga protester slås ner med våld och att människor fängslas för att uttrycka sin åsikt fredligt. De vet att de utsätter sig för fara och att deras närmaste och de själva kan straffas. Då har ondskan tagit friheten från dem och de måste dö för sina protester. Många har haft modet att kämpa för rättvisan och rätten men fått betala med livet.

Studenter och andra enskilda har vårdat och vördat monumentet i Hong Kong.
             Studenter och andra enskilda har vårdat och vördat monumentet i Hong Kong.

 

”Skammens pelare” är en offentlig skulptur på universitetsområdet i Hongkong som vill hedra offren för massakern på den Himmelska fridens torg Tiananmen i Beijing i Kina 1989.

Pelaren är sju meter hög och visar plågade ansikten och kroppar som påminnelse om diktaturers våld och samtidigt vikten av den demokratiska friheten. Pelaren är gjord av den danske konstnären Jens Galschiot.  

Det är alltså en diktatorisk och politisk handling när myndigheterna i Hongkong efter påtryckningar utifrån bestämmer att föra bort konstverket i brons till en annan plats. Vad skulle hända om någon myndighet förde bort vissa gravstenar på våra kyrkogårdar?

Vi får sörja med alla studenter som dött under förtryck och med dem som nu inte har någon offentlig plats att gå till för att uttrycka sin solidaritet med andra studenter och hedra deras osjälviska mod.

Varje ny dag påminner oss om kallelsen att vara fredens människor. Varje morgon kan vi få ny kraft genom orden i Sakarias lovsång:

”Herren reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt; Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund.”

                                                                                                                  diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.