Vårt stöd för Ukrainas kamp är nödvändigt för oss själva

Vårt stöd för Ukrainas kamp är nödvändigt för oss själva

Det är troligt att Vladimir Putin vill tillintetgöra den rysk-ortodoxa kyrkan vars högsta ledning nu innehas av patriarken av Moskva, Kyrill I. Än så länge respekteras kyrkan eftersom det ingår i Putins strategi. Efter det första världskrigets slut kunde den tyska, och senare, den italienska och spanska fascismen, ta den exekutiva makten i dessa länder under förespegling att bevara rättssamhället och familjens ställning som grund för inrikespolitiken.  

Även i Sverige sågs den första tidens tyska nazism som en samhällsbevarande kraft mot kommunismen. Det har varit lätt att i efterhand kritisera svenska regeringar för eftergifter mot Tyskland under Hitler. Men man måste erkänna att den svenska diplomatin under krigsåren räddade Sverige från att dras in i det då fullskaliga kriget genom många svåra kompromisser. Det har varit den säkerhetspolitiken som länge hållit oss utanför Nato.

 Mussolini använde sig av Kyrkan och hennes varningar för den politiska ateismen från Ryssland. Kyrkan själv accepterade Mussolini under en tid eftersom han visade upp normala katolska konservativa värderingar. Men det skulle komma att ändra sig. Hitler var övertygad om att Kyrkan skulle förintas för alltid efter att kriget i Europa var vunnet och Mussolini var hans bundsförvant. Påven Pius XI fördömde nazismen men aktade sig, liksom senare Pius XII, för att utmana Hitler för mycket. Konsekvenserna hade blivit katastrofala för hela den Katolska kyrkan i Tyskland om man inte undvikit alltför tydliga invändningar mot till exempel de antisemitiska lagarna. Biskopar som kardinalen Clemens von Galen (1878 - 1946) i Münster varnade däremot i sina predikningar och herdabrev för den dödliga fara Hitlers rasideologi och hans idé om ett tusenårigt rike under arisk ledning utgjorde. Nazisterna själva hade velat mörda honom men man var rädd för folkligt uppror. von Galen visade stort mod talade i tydliga ordalag. Genom sin uppfostran hade han lärt sig att tala sanningen.

Man menade att von Galen efter kriget skulle avrättas offentligt och hans motstånd framstå som ett förräderi. Om Hitler vunnit hade en kristen kulturkatastrof varit ett faktum. Endast hitlertrogna kyrkor skulle tillåtas en tid tills de, som man föreställde sig, dött ut av sig själva. Den tyska katolicismen under Hitlers diktatur uppvisar ett mycket stort antal personer, män och kvinnor, som vågade sina liv för den kristna tron, som verkliga vittnen. Vi behöver bara tänka på namn som Edith Stein, Dietrich Bonhoeffer och syskonen Hans och Sophie Scholl.

Den ukrainske filosofen Constantine Sigov som leder ett centrum för frihet, demokrati och kultur i Kiev säger att Putins invasion av Ukraina är den största katastrof Europa genomlidit sedan den marxistisk-leninistiska revolutionen i Ryssland från 1917 och fram till och med Josef Stalin. Sigov är chef för Europeiskt centrum för forskning och humanvetenskaperna vid Ukrainas nationella universitet Kyiv-Mohyla och konsult i religionsfrågor för ukrainska statens räkning och för frågor om etik och samvetsfrihet.

Sigov menar att all rysk kultur kommer att förstöras i grunden och ersättas av ren maktpolitisk ideologi under Putin. Han tvingar redan hela samhället att av rädsla för olika repressalier visa solidaritet med Putins strategier, av vilka den första, men inte den sista, är att få Ukraina att upphöra som stat. Att tända ljus och göra ortodoxt korstecken inför kamerorna är bara ett Putins spel för galleriet och en lögn.

Det finns inte längre någon samvetsfrihet för att protestera och demonstrera mot det horribla utrotningskrig Putin bedriver i Ukraina. Sigov säger att hundratals professorer och lärare på ryska universitet har undertecknat solidaritetsdokument som stöd för Putin. Det är underkastelse. Det är en historisk upprepning av den kinesiska kulturrevolutionen under Maos tid när den kommunistiska glöden var på väg att slockna. Då infördes en ideologisk samhällskontroll genom styrning av universitet och utbildningsinstitutioner. Allt västerländskt var förbjudet och historieforskningen fick bara ägna sig åt framväxande av den röda revolutionen.

Och vad skulle ske hos oss? Det blir en fråga om vår naivitet. Det skulle vänta oss i hela den västerländska världen om Putin vinner kriget mot Ukraina och sedan lika brutalt och cyniskt utökar sina planer att inrätta en ny världsordning med sina ”likasinnade”, som hans utrikesminister Lavrov yttrat efter invasionen av Ukrainsk mark i februari 2022.

När överheten är ond, måste man protestera, kritisera och manifestera sin uppfattning med hjälp av samvetsfriheten. Paulus säger i Romarbrevet 13: 2 att ”De som motsätter sig överheten gör motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva”. Ja, det vet vi som kristna att ”vi ska ge Gud det som tillkommer Gud, och Cesar det som tillkommer honom” (till exempel att betala skatt). Men om överheten kan definieras som ond och lögnaktig, då måste man som kristen invända, kritisera och protestera eftersom samvetet alltid bjuder oss att avvisa det onda och bejaka det goda. Gör vi det inte har vi både individuell skuld och kollektiv skuld, eftersom vi skall vara Världens ljus och vittna om Sanningen, den enda som befriar oss som människor.

Kampen tillsammans med Ukraina är viktigare än vi kanske kan förstå, eftersom det är Satan som för denna destruktiva och mordiska kamp i ett land som har rätt till sitt eget liv och trygghet för alla sina medborgare. Faller detta land och detta folk under en överlägsen ond makt, är vi själva och våra barn och barnbarn direkt utsatta för dödlig fara.

Constantine Sigov säger att Putins krig är en katastrof kanske till och med värre än Chernobyl 1986. Putins  krig är inte bara ett krig mellan Ryssland och Ukraina utan ett krig mot alla som står för en kultur som ses som ett hot och som måste förintas. Men som ukrainska biskopar säger, Gud har alltid sista ordet. Vi kan alla be om ärkeängeln Mikaels beskydd. Han bekämpar Satan.

                                                                                                               diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.