Trollslända i solnedgång

Trollslända i solnedgång

Foto Jean Claude Teyssier
Foto Jean Claude Teyssier


                                                    
Hur länge har insekterna varit med oss i Skapelsen? Är de till och med de första? Och de sista? Tänk om livet på jorden slutar där det började en gång genom Guds skapande vilja och kraft?  

Kan någon föreställa sig att lämningar av insekter kunde hittas i dammlagren på planeten Mars dit människor vill sända forskningsrobotar till en ofattbar kostnad i en tid av global smittsam och dödliga virussjukdom?

Varför har människor i alla tider irriterat sig på dessa de minsta av våra kusiner i utvecklingens livsträd? Varför slår man så lätt ihjäl dem när man i stället borde tacka dem för all den nytta de gör på jorden för allt levande?

 Utan insekterna, ingenting! Säkert, det är sant! De behövs och Gud har gett dem liv och kontinuitet sedan jorden fick bära liv och till slut ta emot i Mänsklig gestalt, Faderns Son, Universums konung!

Det är vår allvarligaste synd att ge oss på de minsta och svagaste och utnyttja vår kapacitet till att döda och förstöra. Det befruktade ägget i moderns liv är det mest skyddsvärda liv som finns i hela vår mänsklighet. Men ibland har det samma värde som en irriterande liten insekt. Båda har rätt till liv, båda vittnar om Gud som skapar allt och fyller hela universum med sin Vishet.

         En trollslända börjar sitt liv som en larv i vatten. Det tar 5 år för den att bli vuxen. Det är ett vilddjur som äter och dödar men har funnits med oss så länge vi funnits till som människor. Vårt mänskliga embryo som antingen blir en kvinna eller en man behöver 9 månader för komma ut i världen efter sin mors tunga havandeskap. Men att bli vuxen? Att få ta ansvar? Att ta emot Gud och tacka Gud för sitt liv? Hur lång tid tar det?

         Coronapandemin får alla människor att tänka till. Kanske är denna smittsamma sjukdom som redan tagit så många liv den varningssignal mänskligheten behöver för att besinna sig och ta ansvar för sina liv. Trollsländorna har intelligens för sin art och för sin överlevnad. Människan måste uppstå med Kristus Guds Son för att leva och överleva. Hennes själ, inte trollsländans, är skapad för evigt liv, inte död, som trollsländans själ. 

Gud söker varje människa av kärlek. Hennes liv måste komma ut till vuxenlivet genom att förstå kärlekens väsen. Kärleken har sina vingar, sina armar, sina fötter, ögon och öron. Gud känner oss bättre än vi själva! Visheten är en frukt av Guds kärlek som hela mänskligheten behöver. Den vill fostra oss och heliggöra oss!

”Inte ens den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt, ty bredvid henne blir allt guld till värdelös sand och silver räknas som smuts på marken” (Vish 7:9).

                                                                                                                               diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.