Ta livet som det kommer!

Ta livet som det kommer!

Den som ser sin granne, vän eller släkting råka ut för en verklig prövning ska nog akta sig för sådana försök till tröst eller medkänsla.

Sukuiso, Japan, en vecka efter jordbävningen i mars 2011
Sukuiso, Japan, en vecka efter jordbävningen i mars 2011.
Fotot: Dylan McCord. U.S. Navy

 

Dessa okänsliga råd uppifrån och ner gör ofta mer skada än nytta. Även om man menar väl blir det hårda ord. Lätt att säga för den som är observatör, kanske kränkande för den drabbats. Om den drabbade själv däremot säger om sig själv till andra detta enkla, ”Det är bara att ta livet som det kommer”, visar det prov på mognad och visdom. Många besitter en sådan enastående visdom i de svåraste prövningar.

Kårböle 18 juli 2018
Kårböle 18 juli 2018

 

Sju ställen samtidigt i Jämtland 2018
Sju ställen samtidigt i Jämtland 2018

 

Det som hänt har hänt och kan inte ändras. Det svämmar över, det röker, det brinner. Människor bestämmer sig för att göra farliga insatser, kanske med livet som insats. Nöden kräver det! Accepterar man det, ser man framåt och har kvar sin inre förtröstan och sitt jämnmod. Jesu själv var ödmjuk och saktmodig av hjärtat. Människor har fått förmågan att ta livet som det kommer av Honom.  Den människan som tänker och lever som Han är varken besviken eller förbittrad på grund av sitt öde.

Guds hjälp på väg
Guds hjälp på väg

 

Men hur blir det om människan i framtid vet att en genetisk screening kan avslöja en mängd egenheter i arvsmassan som kan vara adhd, autism eller Downs syndrom till exempel. Om vetenskapen ger oss dessa informationer och förklarar vad vi ska vänta oss – för oss själva eller våra barn – kommer vi att oroa oss, börja söka stöd, planera för framtiden och anpassa ekonomin, till och med ge upp det goda i livet. Gråt, förtvivlan, känsla av övergivenhet.

De som får sådan information och förstår det allvarliga som blir följden kanske har svårare att ”ta livet som det kommer”. Ändå är det det bästa och klokaste sättet att förhålla sig till en förändrad bild av möjligheter till relationer till andra – eller till och med ett kortare liv!

De drabbade möter underbar kärlek
De drabbade möter underbar kärlek

 

Vi måste alltid ta livet som det kommer! Livet är alltid en gåva och Gud ger alltid hjälpen att bära svårigheterna som kräver uppoffringar eller särskild, barmhärtig kärlek. Att verkligen ta livet som det kommer är det ödmjuka sättet att tacka Gud för att vi får finnas till som människor. ”Guds nåd är tillräckligt”, säger Paulus i Andra brevet till Korinthierna 12: 9 - 10).

Vi lär oss att ta livet som det kommer! Det hjälper oss att inte få panikångest för klimatförändringarnas skull eller ens tsunamin. Hur svårt vi än kan ha det, var det värre för Bibelns Job. Han anklagade inte Gud. Han tog livet som det kom.

                                                                                                             diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.