Socialläran – ett katolskt spelkort i samhällsdebatten?

Socialläran – ett katolskt spelkort i samhällsdebatten?

Den påvliga undervisningen i de 17 socialencyklikorna som publicerats i en enda samlingsvolym av vårt stifts bokförlag Veritas är en tillgång för särskilt lekmännen som ständigt konfronteras med rättvisefrågor i samhället. Om de katolska lekmännen i aktiv tjänst i det svenska samhället märker att det finns genuint intresse för katolsk tro och moral så är man medveten om att dialog med samhället kräver kunskap om vad Kyrkan säger och lär. Det är inte den egna personliga ”uppfattningen” i tros- och moralfrågorna som ökar förståelsen av Kyrkans budskap.  

Det är förhållandevis lätt att tala i egen sak och med egna ord men att tala om Kyrkans budskap kräver mer och innebär större ansvar. De flesta praktiserande katoliker har erfarenhet av dialog på arbetsplatserna – både positiva och negativa. På något sätt är det sociala – det samhälleliga – området lättare att föra på tal och diskutera.

Det är på det området det katolska andliga livet kan bära frukt i just respektfull dialog som inkluderar olika tänkesätt. Den nyligen  utgivna stora boken ”Den katolska socialläran – dokument 1891-2015”, Stockholm 2019, 1239 sidor, innehåller 17 texter, av vilka de flesta encyklikor, påvlig och kyrklig undervisning i tidens viktigaste samhällsfrågor.

De utgör också en historisk analys av särskilt västerlandets många problem och politiska utmaningar. För alla som engagerar sig i Kyrkans budskap för vår samtid är ”Den katolska socialläran” en rik källa av kristet tänkande på områden som berör alla människor.

För att bli mer effektiva i allt evangeliseringsarbete är socialläran en tillgång och en möjlighet till katolskt bidrag i samhällsdebatten. Som katoliker kan vi vara tacksamma och stolta över att få ansluta oss till en så genomtänkt och uppbyggande undervisning som påvarna gett oss.

Boken innehåller inledningar och kommentarer som underlättar för läsarna att komma in i de olika ämnena. Samtidigt får läsarna en bild av tidens betydelsefulla påvar, Leo XIII, Pius XI, S:t Johannes XXIII, med Andra Vatikankonciliets ’Gaudium et Spes’ och ’Dignitatis Humanae’, S:t Paulus VI, S:t Johannes Paulus II, Benedikt XVI och Franciskus. Arbetslivet, demokratin och klimatet är några av de centrala punkterna i den påvliga undervisningen.

Läs själva, bilda studiecirklar, utbyt tankar! Sprid framtidshoppet i en fantastisk värld som behöver vår tro, vår kärlek och vår samverkan med Gud och Hans gudomliga försyn.

                                                                                                      diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.