Skolans sexualundervisning

Skolans sexualundervisning

När spermier och ägg möts bildas en zygot – undervisning för barn i 5:e klass – eller tidigare! Var kommer kärleken och troheten in i dessa bilder som mikroskopen kan visa upp?

barn
Zygoten för barns undervisning

 

Föräldrar som har barn i årskurs 5 kan nu vänta sig att deras barn kommer hem och berättar om fortplantningens biologiska sidor. Det handlar om unga människor som inte utvecklats i riktning mot sexuell mognad eller tankar på att bilda familj. Mot sin vilja ska de plötsligt undervisas om spermier och ägg och hur embryon kommer till. Att sexualitet har med mänsklig kärlek att göra kan inte utgöra en del av denna påtvingade undervisning om sexualitetens beståndsdelar. Livet blir något kallt och abstrakt – kanske skrämmande? I detta viktiga skede i barns liv, var kommer värmen in, varifrån kommer tryggheten?

Den normala utvecklingen och förståelsen har alltid kommit gradvis genom iakttagelser i djurlivet som är skilt från barns egna erfarenheter om sexualitet. Från kunskap om växter och djur kommer så småningom en ny kunskap om människan.

tovfsvipans
Tofsvipans ungar kan ses springa runt nästan direkt efter att de kläckts. Foto, vid Getterön maj 2017: Mikael Nord

 

Den skada som skolans undervisning gör när den introduceras för tidigt är att den gör all sexualitet opersonlig och en fråga om teknik eller cellbiologi. Skolan tvingar på barnen en information av socialpolitiska skäl som inte tar hänsyn till deras utveckling som människor. Det är lika förkastligt som att påtvinga 3-åringar delaktighet i familjens beslut för att fostra dem till demokrati. De kan inte välja självständigt därför att deras hjärnor inte är utvecklade för sådana mentala operationer.

Poängen från skolans pedagogik i ämnet är emellertid en annan. När dessa biologiska detaljer kring fortplantningen ”vetenskapligt” framställts kommer nästa fas, den samhälleliga förebyggande undervisningen om sex utan sexualitetens mening, nämligen barn. De unga kommer att få detaljerad information om hur man skyddar sig mot oönskat föräldraskap. De skall vänjas vid tanken att alltid planera sex med hjälp av preventivmedel.

De ungas hjärnor och känsloliv är inte förberedda för denna förberedande preventiva sexualitet. Det kommer för tidigt och det har inget samband med det som en gång kan bli en kärleksfull relation till en person av det andra könet. Hela vårt samhälle förstörs i grunden genom att avpersonalisera sexualiteten! Vad har vi fått i det moderna samhället som följd av denna onaturliga och i barns utveckling tidsmässigt felplacerade undervisning (utan hemmets kontroll)?

Det som leder fram till en allvarlig social och personlig katastrof är all information om metoderna som hör till den så kallade sexuella revolutionen, en förgiftad frukt av förra århundradets totala eftergifter mot all växande mognad, förmåga till disciplin och respekt för livets värdighet. Vi har fått som ett brev på posten ”det sexuella utnyttjandet, våldtäkterna, utnyttjandet av kvinnor och barn som sexobjekt, tidig sexdebut bland tonåringar, skilsmässorna, med den skada de gör barnen, och orättvisan mot kvinnor överlag,” för att citera några katolska forskare och teologer (Health Care Ethics, Georgetown University Press, 5:e upplagan, 2007).

Det är denna annorlunda och sexliberala kultur som är förklaringen till de skandaler på sexualitetens område som sveper över hela världen genom medias bevakning av alla tänkbara och otänkbara övergrepp och förbrytelser. Djävulen har lyckats med ett mästerstycke, att nästla sig in i själva Kyrkan!

Det är ingen lycklig befrielse för människor från inskränkande moral eller religiös vishet utan dess motsats, ett slags sinnenas slaveri som äter sig in i människors själar och förstör dem. En avgrund öppnar sig innanför civilisationens än så länge lyxiga paketering. Den som faller i den dör.

Barnen förlorar sin tro tidigt i detta absurda, mentala klimat som vuxenvärlden har att erbjuda. Big Bang och barnbegränsningspolitiken, som ersättning för Bibelns tidlösa visdom, leder till en lång ökenvandring för våra en gång kristna samhällen. Vi kan bara be om Guds tålamod och barmhärtighet för oss alla.

                                                                                                                  Diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.