Sent erkännande bättre än inget!

Sent erkännande bättre än inget!

Ett uttalande av författarinnan Lena Andersson, som nyligen rekryterats som ledarskribent på Svenska Dagbladet, blir en överraskande bonus för ”Tre påståenden om äktenskapet” (2011) som jag skrivit och använder i äktenskapsförberedande kurser. Man kan nämligen inte förstå den katolska moralläran – bland annat påven S:t Paulus VI:s encyklika Humanae vitae (1968) utan att förstå samvetets betydelse. Vad är samvetet och hur utvecklas det?

Andersson säger (SvD 8 dec -20) om Chicago-professorn Allan Blooms bok ”The Closing of the American Mind” (1987, ny tryck 2012, 403 sidor): ”Den är något av det märkvärdigaste jag läst, en exakt, spirituell och lärd analys av hur de eviga frågornas ämnen kom på obestånd under det 1900-tal då så många ville forma den nya människan, fri från förtöjningar, omdöme, sig själv, sin natur”

allan
Allan Bloom (1930 - 1992) (Bild, Goodreads)

 

Citatet i ”Tre påståenden om äktenskapet” av Allan Bloom lyder i översättning från engelskan: ”Samvetet har blivit en för alla ändamål ogrundad grund för moralisk beslutsamhet, tillräckligt i sin minsta tankeverksamhet för att underkänna alla andra skyldigheter eller lojaliteter”.

Citatet fanns med som stöd för vad biskop Anthony Fisher, o.p., Sidney, Australien, sagt i ett tal till den Påvliga akademins för Livet Internationella kongress om kristet samvete till stöd för rätten till liv (2007): ”Under 1960-talet hade samvetet blivit en slags stark känsla, intuition eller ärliga åsikter”.

Det katolskt formade kristna samvetet kan leda de troende kristna till rätt beslut i alla handlingar som kan vara moraliskt goda eller onda. Förstår man det inte, utan tolkar det i känsla och personlig övertygelse och inte genom bindande norm, riskerar man att handla orätt och begå synd, mindre allvarlig, eller allvarlig synd som kan vara en fara för den kristnes eviga frälsning.

Äktenskapet är sakrament och lyder under gudomlig lag. Att en betydande svensk författare med integritet och fri från tidens ”åsiktskorridorer” uppmärksammar en bok av Allan Bloom är ett gott tecken på nytänkande och mod att säga sin väl grundade mening.

Alla frågor med moraliska konsekvenser – som provrörsbefruktning, aborter, läkarassisterat självmord, konstaterande av ”hjärndöd”, ”könsbyte”, pornografiberoende, drogberoende, politiska satsningar som ”befolkningskontroll”, kärnkraft, - listan är lång – kräver ett samvete som formats efter gudomlig lag, som den förklaras av Kyrkans läroämbete. Därför är ett enda uttalande som i det här fallet, av Lena Andersson, värt att beakta och respektera. Ett sent erkännande av det som är sant och rätt är aldrig för sent eftersom frågorna är ”eviga”.

lena
Lena Andersson (Bild Albert Bonniers förlag)

 

Lena Andersson talar inte för eller emot Kyrkan. Hon talar för det mänskliga förnuftet som alla fått genom Skapelsen men som inte alla förenar med ljuset från tron på den Uppståndne Jesus Kristus. Det är ändå alltid något gott och hedrande!

 

Diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.