Profetens röst klingar inte ohörd

Profetens röst klingar inte ohörd

Sekularismens credo: Vi vill inte tro på Gud, vi vill inte lyssna på Kyrkan, vi vill inte låta oss ledas av Bibeln! Allt detta gammaldags måste bort för att ge plats åt alla människors lika rätt att leva som de vill! Vi kan inte tolerera hänvisningar till källor som hör till det förgångna. Vi måste göra tabula rasa, rent hus!

Men vad visar historien? Vad hände efter Franska revolutionen? Vad hände med Vår Frälsares ortodoxa katedral i Moskva som Stalin lade i ruiner? Ur askan kommer Kyrkan tillbaka, Guds ord samlar människor, familjer bildas åter i Kyrkans trygga famn. Även om djävulen sår split och osämja i Kyrkan om det moraliska livet och om respekten för sakramenten kommer Kyrkan alltid tillbaka med samma segrande budskap: Herren Jesus Kristus, dömdes, led, dog och uppstod som Han sagt sina apostlar. Martyrernas blod är Kyrkans säd. Livets träd blomstrar igen, Frälsningens gåva finns för alla som omvänder sig och söker sanningen hos Gud genom Kristus Jesus.

Kyrkan kom till Norden för att stanna – inte för att försvinna och tystna.

 

kung erik

Kung Erik (den helige) och den engelske munken Henry (som senare blev biskop) på väg till Finland, ca 1150. Denna militärexpedition räknas som det första svenska korståget. (Wikipedia, commons).

 

I Sverige hade vi krav på kirurgisk sterilisering av rättsligt inkapabla människor ända fram till 2013. Lagen togs bort efter en lång debatt i samhället. Profetens röst klingar aldrig ohörd – men människor, troende praktiserande lika mycket som sekulariserade, behöver tid för att inse och förstå det profetiska budskapet i all dess förpliktande tydlighet.

I encyklikan Familiaris consortio, 1981, (nr 35) har Johannes Paulus II påpekat att ”det är ett allvarligt brott mot den mänskliga värdigheten och rättvisan om myndigheter försöker begränsa parens frihet att bestämma antalet barn i familjen. Varje tvingande åtgärd från myndigheternas sida att främja kontrakonceptionen, eller än värre sterilisering eller laglig abort, måste med kraft fördömas och förkastas.”

Sekularismens credo är en återvändsgränd. Den leder inte till något nytt eller bättre. När samhället kommit till slutet av den väg man valt måste man vända tillbaka och inse sitt stora misstag. Människan råder inte över Gud. Makten inte över rätten.

                                                                                                                  Diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.