Polis och politik kan beklaga men inte förhindra

Polis och politik kan beklaga men inte förhindra

Vi upplever maktlöshet inför arrogans och medvetet våld mot våra samhällsfunktioner. Bussar, bilar och affärer sätts i brand, stenar och tillhyggen kastas mot poliser i offentlig uniform. Demonstranterna är helt okänsliga för den skada och det lidande de åstadkommer för människor som vigt sina liv till att försvara medborgarnas rättighet och legitima krav på ordning och trygghet. De har själva familjer och barn. Vem ska skydda dem?

 Så ser det ut när enheten i samhället är upplöst. Satan är delad och Satan kan inte bestå men drar med sig människor i sitt fall. Om Satan driver ut Satan, splittras han. Hur ska då hans rike kunna bestå?”, säger Jesus i Matteus evangeliet.  

Stök i Göteborg (bild, Svenska Yle) påsken 2022

Stök i Göteborg (bild, Svenska Yle) påsken 2022

 

”Kraftfulla – eller kraftfullare – åtgärder kommer att efterfrågas och rullas ut politiskt efter påsktidens (!) kravaller med samma idealistiska tankebas som varit ledande i vårt land i generationer. ”Politik är att vilja” är den starkaste övertygelsen hos majoriteten folkvalda i Riksdagen. Även oppositionen dras med.

 Med viljan som vapen driver man utvecklingen framåt mot allt större jämlikhet. Man samlas kring tankebasen att jämlikheten omskapar samhället och långsamt löser alla sociala problem. Det är en långt utdragen samhällsprocess som behöver envis långsiktighet.

Det är inte det politiska maktinnehavet i sig som är övertygelsen utan den oavbrutna förändringen mot större jämlikhet, ekonomisk, social, human. Därför har hbtq-rörelsen sin betydelse liksom genusideologin. Grunden ska läggas redan i förskolan. De individuella dragen absorberas långsamt mot ett humant monoplan. När pandemin förorsakar stigande arbetslöshetssiffror är det ”hela samhället” som ska stå för de nödvändiga och kraftfulla åtgärderna. Alla myndighetspersoner säger egentligen samma sak. De ansvarar för färdriktningen men inte för de nödvändiga åtgärderna. De kan inte ställas till svars för misslyckanden – som alltid är ”samhällets”. De sitter kvar på sina positioner i strukturerna.

De som i generationer ”hamrat” på samma spikar gläder sig också åt stora framgångar i förändrade attityder hos befolkningen. Det som allvarligt fördröjt utvecklingen är händelser som slår blint mot jämlikhetsutvecklingen, tsunami, invandring, instabilitet och tendenser till folklig oro. Svaret är alltid viljan. Politik är att vilja. Viljans mål är jämlikheten.

All betoning av viljans prioritet är vänster och vänster är alltid uppror mot naturens ordning och mot Gud. Den ideologiska inspirationen som frodas bäst i ett oavbrutet maktinnehav erkänner inte Satan som övernaturlig kraft. Rättfärdighetskampen är bara en jordisk kamp, inte en kamp där himlamakterna räknas med. All religiös vishet och insikt är hinder i jämlikhetsperspektivet.

Den ”röda” viljan är en varg i fårakläder. Klorna är betäckta. Svaret på alla sammanstötningar i samhället är ”hela samhällets” ansvar. Att Gud har sista ordet finns bara inte med i tankebasen.

Sverige kommer inte att bestå som nation. Inget splittrat land kan bestå. Diktaturerna kommer till makten med död och våld men går under i den död de drar på sig genom sin ondska.

Vem ska återuppbygga samhället från grunden? Ett nytt sekulariserat samhälle som inte behandlar religionen som grund och uppbyggande utan som vilken åsiktsgemenskap som helst?

Rosengård i Skåne, påsken 2022 (bild SvT Nyheter)

Rosengård i Skåne, påsken 2022 (bild SvT Nyheter)

 

Vi kommer att gå samma öde till mötes som de kommunistiska länderna som faller tillbaka i sina första illusioner. De kan få makt igen på en våg av missnöje och upprördhet som ropar på ”kraftfulla åtgärder”. Det är en fara i sig. Låt istället kyrkklockorna ringa ur sina varningar igen! Samlas till civil gemenskap! Gå på möten för freden!

Våra barn ärver våra misstag och får söka en ny grund. De kommer att behöva goda ledare som inte söker makt för egen del utan som vill se till det allmänna gemensamma goda, inte den absoluta jämlikheten.  Var finner man dem?

Helige Erik, heliga Birgitta, alla helgon i Sveriges historia, be för vårt land! Ni har himlamakterna med er, ni lever i Kristi uppståndelse. Kristus är uppstånden, ja Han är verkligen uppstånden!

Erik den heliges jordafärd

"Erik den heliges jordafärd" del av "Sankt Eriks tavla", ett altarskåp från 1400-talet som fanns i Uppsala domkyrka men förstördes i stadsbranden 1702. Xylografi från 1800-talet efter kopparstick från tidigt 1700-tal. (Wikipedia)

                                                                                                                    diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.