När snusk blev fint

När snusk blev fint

Hela världen varnades genom Fatimabudskapet att något ont skulle komma från Ryssland och att stora krig skulle slita sönder civilisationen - som rovdjuren dödar, äter andra djur och aldrig slutar jaga för att mätta sin naturliga drift.

Vänsterns ateistiska ord och begrepp fortsätter att borra sig in i folks oskyddade medvetande. När läraren blev pedagogisk assistent till barnens fria tänkande och sökande efter materiella kunskaper behövdes inte respekt för de äldres auktoritet och inte för samhällets lagliga uppbyggnad. Läraren hade inte längre någon sanning att förmedla och aktivitet var viktigare än saklig kunskap. Skolan hade blivit en ny politisk maktfaktor.

Nazismen var det svarta onda – kommunismen med marxismen det röda onda. Det förra förkastas av alla, det senare smittar fortfarande av sig och behåller sina positioner. Även ”borgerliga” politiker är troende marxister. Se milstolparna: skilsmässorna, p-pillret, aborten, eutanasin, könsbytena, parallellsamhällena.

Medan vänstern vann politiska poäng genom att verka för kärnvapenfria zoner i världen östes skattebetalarnas pengar ut som manna från himlen till alla intresserade marxistiska nybildade revolutionerande partier i de så kallade utvecklingsländerna. Gerillaledare satt snart och körde Mercedez Benz bilar bekostade av sina systerpartier i Europa.

Idag sitter det grånade skolledare med pension i Sverige som varit piloter för en ny sexualundervisning som skulle ge barnen en naturlig inställning till sex. Vägen dit var att med varsam hand och finkänsligt lära barnen redan i lågstadiet använda könsorden i klassrummet och säga dem högt och se tecknade bilder på könsorgan. Med ordens makt och med hela scenen till sitt förfogande skulle framtidens medborgare formas till frihet och biologiska kunskaper. Den pedagogiska teatern var i grunden revolutionär och på den grunden byggs dagens samhälle.

Jag var ung lärare i högstadiet i den nya grundskolan och undrade vad bakgrunden till denna omsvängning i undervisningen var. Jag ringde upp dåvarande skolchefen i Jönköping och protesterade. Jag fick ett artigt och vänligt svar att den skolledare som fått uppdraget att inleda det nya pedagogiska projektet var en av kommunens bästa och mest betrodda lärare.

För att leda en utveckling ska man – som i alla diktaturer – tillsätta utvalda medhjälpare. Ingen kan sedan komma åt de ursprungliga initiativtagarna. Utvecklingen permanentas i tiden. Struktur skall först inrättas. Sedan kommer målsättningarna. Sådan är diktaturen.

All så kallad ”borgerlig” moral – grundad i kristendomen – var gammal och förkastlig. Är det då så överraskande att vi fått våra envisaste samhällsproblem? De märks i metoo rörelsen och i organiserad brottslighet av maffiatyp i vårt en gång så hederliga och pålitliga svenska samhälle!

Lär man sig inte respekt i skolans första klasser utan vänjer barnen att utforska sina egna sanningar och kritisera normer så får man djupgående problem i hela samhällskroppen. Man kan ropa hur mycket som helst på förstärkning av polis, domstolsväsen och socialkuratorer men ändå inte få bukt med den respektlösa inställningen.

Vänstern och marxismen är en ateistisk materialistisk ideologi som strider mot kristendomens alla grundbegrepp om familj, äktenskap och barnuppfostran. Dess starka återkomst efter det kalla krigets dagar är en tragedi.

Fatimabudskapet är känt bland oss katoliker men det gäller alla i hela mänskligheten. Något ont skulle komma från Ryssland men invigningen till Guds Moder Marias obefläckade hjärta skulle rädda oss. Det finns alltså alltid hopp. Men det kommer att kräva offer. Ingen Påskdag utan en långfredag – ingen långfredag på korset utan Påskdagens segerrop!

                                                                                                      diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.