När Petrus svek stod Maria kvar

När Petrus svek stod Maria kvar

När det är bråk i familjen är modern den sista man ger sig på. Syskonen kan vara som hund och katt, pappan kan vara arg och ryta och hota, det skriks och det svärs, det springs ut och det springs in. Dörrar slås igen, fönster öppnas, det ropas och blir känt: familjen är i kris.

       Det är ändå ganska märkligt. Det finns nästan undantagslöst en respekt och tacksamhet till modern i familjen. Alla älskar också en gammal mormor eller farmor, hur vithårig och rynkig hon än blivit i sin höga ålder. Hon behöver inte säga mycket. Hon finns. Hon tar emot. Hon klappar oss tröstande på huvudet.

       I Kyrkan vördas – nästan undantagslöst – Maria. I all den galopperande normkritik som sprider sig som en löpeld i hela världen är det en tro som inte öppet ifrågasätts, den om Maria
Guds Moder. Teologerna och biskoparna talar inte om ett paradigmskifte i läran om Maria. Inte än! Varför angrips hon inte som så mycket annat i Kyrkans oföränderliga och katolska tro?

Hon är den som aldrig överger. Petrus och de andra kan svika och fly undan. Men inte hon, och inte kvinnorna med henne heller. Visserligen talar man för lite om hennes avgörande roll i inkarnationens mysterium, visserligen talar man för lite om hennes universella modersroll. Men man förtalar henne inte som Kyrkans moder.

Maria Guds Moder av Kazan
Maria Guds Moder av Kazan

 

Kyrkans fiender kan sparka på hennes bilder, okunniga kan försöka dra henne i smutsen. Men de trogna gör det inte. Modern är den sista man ger sig på i kriserna.

Maj månad, ljuva maj, som vi säger på svenska, är Mariamånaden. Maria är vår eviga vår, bakom henne har lidandets kors blivit livets träd med grönskande blad och blommor som utlovar ljuvliga frukter.

Maria är livets uppvaknande i vårt hjärta. Sköna maj, sköna Marias månad! När oron är som störst i Kyrkan och i världen som slits i stycken, kommer Hon till vår hjälp.

Det är märkligt. I dessa tider av trons och moralens förvirring ser jag varje dag mot himlen. Kommer Maria Guds Moder att uppenbara sig igen? Kommer Hon? Så talade Herren till Johannes: ”Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den först och den siste, början och slutet” (Uppenbarelseboken 22:12).

Herren uppenbarade också sanningen om Guds Moder när Han lät aposteln Johannes skriva: ”Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och hon ropar i barnsnöd och födslovånda” (Uppenbarelseboken 12:1 - 2).

Maria är den som aldrig överger eller sviker sina barn.

                                                                                                             diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.