När mammorna var hemmafruar var barnen inte hungriga!

När mammorna var hemmafruar var barnen inte hungriga!

Tanken var kanske den att om kvinnorna arbetade utanför hemmet i industrin och i handel skulle nationalprodukten öka och hela folket få höjd levnadsstandard. Hur kommer det sig då att det samhälle som drevs igenom kännetecknas av sociala och mänskliga problem?

Hemmet fråntogs sin viktigaste uppgift som överfördes till ”samhället”. Familjen var konservativ och ett hinder för en ”progressiv” utveckling. Kyrkan var en farligt traditionsbevarande samhällskraft. Dess bidrag måste alltså ”kontrolleras” demokratiskt. Det har ju lyckats. Få vill ha barn och färre vill ha många barn och ingen vill vara hemmafru. Barnen är antingen överfeta eller hungriga eller både ock. Men de har egna mobiler och paddor och är rika på skärmtid. De är duktiga att skriva med tangentbordet! Att vara utan sådan kunskap är definition på modern fattigdom! Eller hur?

Vem ska i framtiden ta hand om de äldsta som knappt har några barnbarn?  

Ni som är unga nu och vill gifta er och bilda familj! Satsa på barnen och den trofasta kärleken! Lär er kämpa med små medel. Gör något fint av varje dag tillsammans. Använd förnuftet och lev i tron med Gud som älskar er! Säg nej till p-piller och in vitrofertilisering, säg nej till allt som är mot naturen och bejaka syskonfamiljen! Fira er samhörighet varje dag! Må Gud välsigna er!

                                                                                    diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.