Moraliserande politiker

Moraliserande politiker

SVT intervjuar på bästa sändningstid högt uppsatt EU parlamentariker från Sverige som kallar Ungerns och Polens lagsstiftning stridande mot grundläggande rättigheter. Dessa länder står upp mot starka hbtq lobbyn som likställer avvikande samlevnadsformer med den kristna familjesynen och den kristna sexualmoralen och vill att de ska ses som normala och normativa.

Parlamentarikern får säga att EU kan tvinga medlemsländerna till efterföljande av EU lagstiftning på området mänskliga rättigheter. Ger de inte vika kan det bli fråga om böter. Det intressanta är att parlamentarikern säger att ”vi inte accepterar” den inställning Ungern (och Polen) har i hbtq frågan i skolundervisningen. Vilka är ”vi”?

Tycker alla i Sverige att Ungern (och Polen) har fel och att ”vi” har rätt? Tydligen är SVT politiskt opinionsbildande i frågan. Svenska befolkningen ska veta vad den ska tycka. Problemet är att hela hbtq frågan har oproportionerligt stort utrymme i vissa ledande media. I grunden är hela hbtq opinionen kontroversiell och syftar till indoktrinering av människors förmåga att tänka själva och stå för sina uppfattningar.

Vi har alltså den märkliga situationen att politiker moraliserar utan att ha kompetens på religionens eller rättsfilosofins område. Nu är man strängt fördömande av Ungerns och Polens kristendomsförsvarande inställning och vill framstå som moraliskt oförvitliga. Samtidigt tiger man i media om den katastrofala inställningen till aborterna och det som kallas ”kvinnors sexuella hälsa” som om det vore en politisk ägodel. EU har nyligen röstat fram ett barbari mot det ofödda mänskliga livet. Ingen i statliga media lyfter på ögonbrynen. Men om hbtq propagandan stoppas i skolorna – ja då morrar man och hotar!

Nej, om samhället inte bygger på Guds skapelseplan och naturlagen kommer hela samhället på fall. Hörde man inte den profetiska rösten som ljudit i 2000 år: ”Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund” (Matt 7:25).

Människor kan tycka vad de vill och tro sig veta bäst. Men de är som dårar. ”Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade mot hans hus, och det rasade, och raset blev stort” (Matt 7: 27).

Powódź
                                                          Foto: Boris Roessler/DPA

 

Den som underminerar den kristna familjen och sexualmoralen åstadkommer inte frihet och lycka utan kaos och lidande för hela befolkningar. I dessa dagar ser vi i Europa som en illustration av följderna av ateistiska principer i moralfrågorna: Regnet öser ner över Europa, oskyldiga drabbas och förlorar sina hem och sina familjer. Mitt i välfärdssamhällena med sitt egenmäktiga högmod dränks hela samhällen i syndafloden.  

Kristna gör inte alltid rätt. Kristna samhällen begår också synd. Kristna går ibland i ledband till orättfärdig politik. Se bara vad som avslöjas i Kanada där kyrkorna, inte minst Katolska kyrkan i Kanada, varit statens förlängda arm och genomfört assimilering av ursprungsbefolkningen, som om man varit etiskt förblindad. Varför har kristna så lätt för att falla för djävulens bländverk?  Hur kan Kyrkan och vi i efterhand gottgöra för sådana synder?

Men kristna inser det och erkänner skuld. Det är det kristna vittnesbördet. ”Vi har syndat!”

Korsfästelsen
                                          Korsfästelsen, Georges Rouault 1871-1958

 

Kyrkan har offentligt bett om förlåtelse för direkt eller indirekt inblandning i nazistisk antisemitism. Kyrkan måste alltid be om förlåtelse. Vi är ju förlåtna när vi bekänner synden. Det är skillnaden mellan kristendomen och den moderna hedendomen. Vid varje kristet dop ställs frågan: ”Tar ni avstånd från djävulen och hans bländverk?” Ja, säger man. Men i verkligheten låter man sig influeras av denna världens falska läror.  

Kristna måste stå upp för en moral som har Bibelns och traditionens grund. Det är ett ansvar som ibland kan leda till martyrium. Sviker vi, sviker vi andra och dras med i det stora raset! Miserere mei Deus!

                                                                                                     diakon Göran Fäldt 

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.