Moderns liv och barnets

Moderns liv och barnets

Det finns en berättelse i Bibelns Första kungabok kapitel 3 om två mödrar som stred om att få en avkomma genom okänd fader. Båda födde men ett barn dog. Ingen av dem kunde ge upp rätten till det barn som överlevt. Kung Salomo beslöt att låta en soldat med svärd dela barnet i två delar och ge delarna till de stridande kvinnorna. När svärdet höjdes ropade den verkliga modern: det är inte mitt barn, ge det till den andra kvinnan.

Nicolas Poussin (Louvre museet, Paris) ”Salomos dom”
                                     Nicolas Poussin (Louvre museet, Paris): ”Salomos dom”

 

Kärleken till barnet räddade dess liv. Salomos klokhet tjänade både rättvisan för de två prostituerade och den rätta moderns kärlek.

Samvetsfriheten upplöst – den värsta kränkningen

I våra dagar är det så viktigt med aborträtten att EU parlamentet i omröstning i somras infört en övergripande kvinnans rätt att försvara sitt eget val och rätt till sexualitet framför barnets rätt till liv när omständigheterna tycks kräva det. Det var en horribel och egentligen oförlåtlig omröstning. Även om vi har avskaffat dödsstraffet för mördare har vi återinfört det för oskyldiga.

EU parlamentets hemicykel i Strasbourg
                                                 EU parlamentets hemicykel i Strasbourg

 

Någon måste genomföra handlingen. Nästan alla är utbildade till att se det som en plikt att på begäran avsluta en oskyldig varelses liv. Men inte riktigt alla! Vår tid har verkliga hjältar!

De modiga förföljs – som en gång de verkliga profeterna

Den som efter sitt samvete vägrar att genomföra avslutandet av en graviditet kunde tidigare med stöd både av svensk lag och av Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna hänvisa till den samvetsfrihetsklausul som EU parlamentet så tragiskt röstade bort i somras med rösterna 378 för och 255 mot.

Det är ett mycket allvarligt fel av lagstiftarna att tvinga en offentligt anställd person att handla mot sitt samvetes genomtänkta beslut. Det är allvarligt för hela samhällsgrunden.

Salomo försvarade livet – EU parlamentet gör tvärtom

Lagstiftaren höjer nu svärdet i feg rättslös eftergift och gör det modern till det ofödda barnet inte kan eller vill göra själv. Är det verkligen vad människor tycker är rätt?

Statens viktigaste uppgift – upprätthålla rätten

Skall inte staten och samhället alltid skydda och försvara allas rätt till liv? Varför ska inte staten och samhället kunna försvara både kvinnans och barnets liv och rätt? Människor kan faktiskt reda ut sina problem själva utan statens hjälp.

Är inte frågan om livet viktigare än frågan om cementen och frågan om halvledarna?

Börsen i New York
                                                                Börsen i New York

 

Talas det om det? Kanske det är livets fel att det är gratis? Det har tydligen inget börsvärde.

                                                                                                         diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.