In memoriam – fader Lars Cavallin

In memoriam – fader Lars Cavallin

Den katolske prästen och författaren till många böcker Lars Cavallin föddes på Marie Upptagelses högtid 1940 och lämnade det jordiska livet på Högtiden Jesu Heliga Kropp och Blod 18 juni 2017. I går på Jesu Heliga Hjärtas fest mindes vi honom särskilt som en person med ett nytt hjärta genom organdonation. Men hans hjärta var redan nytt, format av tron på den Uppståndne Herren Jesus Kristus.

fader Lars Cavallin
Fader Lars Cavallin

 

Min hustru Lenas och mina egna minnen av fader Lars började tidigt sedan vi själva upptagits i Kyrkan i Marie Bebådelse församling i Stockholm 1968. Första gången var på en rosenkransvallfärd 1968 från Domkyrkan till Marielund samma år som han prästvigdes, 10 år efter sin egen konversion till Katolska kyrkan. Några somrar som följde var vi hos mina föräldrar i Ystad innan barnen kommit och åkte tåget in till Malmö för att komma till söndagsmässan i Vår Frälsares. Hans predikningar var minst sagt undervisande och lärorika för oss. 

Nästa möte – och det mest betydelsefulla mötet – med fader Lars var under den första diakonutbildningen i Stockholms katolska stift under ledning av biskop Hubertus Brandenburg. Under de tre utbildningsåren 1979 - 1982 hade vi 6 aspiranter förmånen att undervisas av ett team präster i stiftet som kallade oss till Birgittasystrarnas kloster i Vadstena. Övriga präster var fr Jean Paillard op, fr Erwin Bischofsberger sj, och fr Marcel Taverne OFM, och inte minst biskopen själv. Koordinator var framlidne Åke Göransson.

Så här långt efteråt är Lena och jag överens om att det var en enastående Guds nåd att få undervisning av ett sådant team som var djupt enat i Kyrkan men med mycket olika utgångspunkter. Fr Lars Cavallin hade en förmåga att levandegöra Katolska kyrkans lära som med sin klarhet och trohet mot Kyrkan var oförglömlig.

Vi som var unga då fick uppleva konciliets reformer och pastorala nyorientering som vi aldrig kunnat få utan diakonutbildningen. Vigningen av gifta män till diakonämbetet var ju också en av de stora förändringarna i Kyrkan sett i historiskt perspektiv.

 Vi fick också uppleva en viss spänning mellan den katolska läran i form av doktrin och dogm å ena sidan och de nya aspekterna i forskningen kring den Heliga Skrift å den andra. Det kunde hända ibland att fader Lars och fader Jean diskuterade så häftigt att biskop Hubertus med klokhet och värme lugnade ner samtalen med oavslutade argument.

Vi minns fader Lars med glädje och goda minnen. Varje gång vi tar fram Katolska kyrkans katekes från 1995 i Lars Cavallins översättning fylls vi av tacksamhet för hans gärning för Kyrkan i Sverige.

                                                                                                              Lena och Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.