Mao Zedong i Polen – Mr. Gay i Sverige

Mao Zedong i Polen – Mr. Gay i Sverige

Det är en märklig tid

Det är en märklig tid vi lever i. Å ena sidan har vi inom politiken en fundamentalistisk höger och vänster ideologi och en ultrakonservativ och radikalliberal lika ångestdrabbad opinion som försätter hela landet i ett av svenskt stål härdat skruvstäd. En imponerande uppvisning i ärlighet mot det egna partifolket och mot väljarkårens mandat. Men vem ska regera?

De gamla näringarnas tillväxtpotential är inte längre den trygga ryggraden i Sveriges försörjning och den nya hightechindustrin visar tecken på avmattning som ofta följs av ras på börsen. Hur ska man regera?

Ett karismatiskt ledarskap

Det politiska ledarskapet i världen förefaller tävla i karismatiska förenklingar med Donald Trump som orkesterledare. Frankrikes räddare ur nöden, supertalangen Emmanuel Macron, som ville vara varken helröd eller djupblå, har trots sin första popularitet fått de gula västarna att protestera över hela landet. Som president valdes han i direktval. För inte så länge sedan, på 1990-talet, föreslog Ian Wachtmeister och Bert Karlsson i Ny Demokrati att vår svenska statsministerpost på liknande sätt skulle fyllas i direktval och inte som nu som nu utses av Riksdagen efter principen största riksdagsparti efter riksdagsval. Jag föll aldrig för deras ledarstil och ställde inte upp på deras politik. Däremot gillade jag deras förslag att bestämma antalet riksdagsledamöter till 151. Vi har för många, 351. Det blir nästan anonymt att vara riksdagsledamot. Färre ger större ansvar och större heder!

Nytt ”drag under galoscherna”?

Ny Demokrati var vårt första högerpopulistiska parti, i Riksdagen 1991 - 1994, med sitt klatschiga stridsrop ”Drag under galoscherna”. Donald Trump kom med sitt ”Make America great again”. Säga vad man vill, men han talar klarspråk när det gäller aborterna. Det är en mycket stark röst.

Vad blir det nu av världens största invandrarland? Det är fortfarande tungan på vågen när det gäller den globala maktbalansen. Vad betyder Trump personligen? Därom twittra de lärde. Den tappra Theresa May i Storbritannien svär sin trohetsed till folkomröstningens svar på Ja eller Nej till EU. Hon är beundransvärd i sin trofasthet mot folkomröstningen men att beklaga eftersom resultatet inte var folkets egentliga samlade mening. Företrädaren David Cameron får skulden för att ha lovat folkomröstningen. God save the Queen! Gud bevara Kung och Drottning!

Ära och förhärliga Gud – vår dagliga kallelse

Som katoliker i Sverige, infödda eller invandrade, måste vi bidra till det gemensamma goda i det svenska samhället och dit hör deltagande i de demokratiska valen. Vi måste på något sätt göra vår röst hörd också för att förhindra att diktaturerna tar över makten i nästa generation. Enheten i Kristus är vår enda styrka. En kyrka, ett dop, en tro! Det är det arv vi helst vill lämna efter oss. Gud hjälpe oss!

Vi är alla politiskt manipulerbara. Våra barn är det också. Vi måste hjälpa dem att tolka signalerna i samhället och visa på den kristna, katolska grunden som den bästa grund som finns för ett mänskligt samhälle. Gud har instiftat och grundat Kyrkan som en medlare mellan Sig själv och alla skapade mänskliga varelser. Därför är Jesus Kristus grunden för alla samhällen, även för dem som förnekar Honom. Även om vi själva spikar fast Jesus på korset igen när vi syndar. Han förblir alltings grund.

Ut med ”dating” – in med ”sexting”!

Fler och fler inser vikten av en kontrollerad skärmtid! En amerikansk studie visar att det gamla ”datingsystemet” för kontakt mellan pojkar och flickor börjar ersättas av ett mobilbaserat ”sextingsystem” utan insynsmöjligheter för föräldrarna. Det är tankar och känslor för meningslöst sex som kommuniceras. Det viktigaste i livet banaliseras och blir ibland självdestruktivt! De unga flickorna – också i Sverige – lockas in i en osund exponeringsmarknad som skadar dem för framtiden och gör män olyckliga och ensamma.

Delning och enande – Polens eviga historia

Polen har fått sin Mao Zedong – förre borgmästaren i Slupsk, Robert Biedron. Liksom Wachtmeister-Karlsson vill han vädja direkt till massorna med nya och annorlunda förföringsmetoder. Polen ser ut att polariseras mellan det konservativa Lag och Rättvisepartiet och de liberala som vill minska Kyrkans inflytande, framför allt i den inflammerade abortlagsfrågan.

Är Biedron en Mao i vår tid?

Robert Biedrons teknik och taktik påminner om Kinas envåldshärskare i 40 år, Mao Zedong. Boken ”I revolutionens Peking – intriger, drömmar, stormaktsspel” (Carlssons, 2018) av tidigare ambassadören Örjan Bergner är en oerhört viktig historisk redogörelse av en av alla tiders största kriser för mänskligheten, även i jämförelse med Lenin, Stalin, Pol Pot och Adolf Hitler. Vi måste komma ihåg hur makt kan byggas upp genom skicklig propaganda och genom personkult. Mao tog och behöll makten genom historiens grymmaste revolution.

Maos lilla röda – i Sverige

Också vi i Sverige skulle läsa Maos lilla röda i fickformat med citat av den store Ordförande. Det är nästan ofattbart att ett land som vårt, med en historia som vår, skulle slå sig ihop med Kina under kommunistisk regim. Att klargöra det blir en uppgift för mentalitetshistorikerna i framtiden. Mitten av vårt svenska 1960-tal var nästan helt marxistiskt i Mittens Rikes anda.  Författare och journalister gjorde Kina intressant. De som motsatte sig föraktades. Riktiga kommunister satt i universitetens ledningsgrupper och rekryterade docenter från marxismen. Mao var förebilden! Taktiken att få makt över hela befolkningen – med rätt att förändra dem som människor – var först att låta alla tala fritt och uttrycka sina åsikter för att sedan när makten var vunnen systematisera de politiska utrensningarna. ”’Politiken bestämmer’ var en paroll som innebar rätten för Mao att med tvång och kommando söka förändra människornas natur”, skriver Örjan Bergner i sin bok (sid 46). Mao såg Sovjetunionen som ett misslyckat revolutionärt projekt eftersom partifunktionärerna förborgligades i sina vanor och värderingar. Det blev en kulturrevolution – ”De hundra blommornas tid” och ”Det stora språnget”, allas likriktning och formation till den revolutionära människan. Allt detta fick florera i Sverige och influera själva statsapparaten, inte minst genom utbildningssystemen i den obligatoriska skolan och i den eftergymnasiala utbildningen.

Politisk väckelse – på polska!

Polens nya stjärnskott på den politiska himlen låter också alla komma till tals, säga vad de vill, utmana regeringspartiet Lag och Rättvisa, provocera katolsk tro och moral, tala väl om den radikala feminismen och rättigheterna till samkönade äktenskap i den polska äktenskapsbalken. Han rör sig som en väckelsepredikant på sina politiska möte och lånar ut mikrofonen till dem som delar hans entusiasm. Han är populär, han vinner folk, han gör något ingen annan vågar göra och säga. Han är gay – säger han. Svenska media gör honom till en hbtq förespråkare med hjältestatus.  Men det är knappast hans huvudärende; han använder sig av fördomarna mot de homosexuella för att få uppmärksamhet och vara i centrum. I svenska media blir han naturligtvis den populära Mr. Gay som ska ge intryck av att det så kallade katolska Polen gör sitt ”stora språng” in i den västerländska sekularismen. Den svenska åsiktskorridoren står öppen och väntar på honom som en befriare.

Allsång på Skansen – det vackraste svenska – står sig trots allt.

Det finns något oförstörbart ljust och fint i Sverige som alla utlänningar tjusas av. Allsången på Skansen sommartid har symbolvärde. Det vilar än ett skimmer över Sverige. Men Sverigebilden är kanske inte längre densamma som under Palmes eller Bomans tid. Kajsa Normans senaste bok om Sveriges mörka själ är slutsåld på engelska innan den kommit ut från tryckeriet! Vad är det som håller på att hända? Ett nytt ”Nordic light”? Ett mörkare ljus?

Tid för helgonens förböner:

S:t Erik, S:ta Birgitta, S:ta Elisabeth Hesselblad, bed för allt folk i vårt älskade nordliga, vackra land! Som alltid vet vi och tror vi, att vi inte är ensamma i kampen för rättfärdigheten på jorden. Helgonen hjälper mycket, våra svenska helgon ber för nationen. De hjälper oss!

Vad lär oss nu historien om de revolutionära ledarna, Castro och alla de andra? De lär oss framför allt en sak: att när de väl fått makten går de inte längre att stoppa. De vill inte dela makten med någon. Polen får se upp med Robert Biedron. Orent mjöl i påsen är det många fruktar i Sverige och det är därför man misstänkliggör Sverigedemokraterna och gör allt för att hålla dem utanför den lagstiftande församlingen, även om de kommit in genom demokratiska val. Ett extraval kommer att visa hur rätt eller fel farhågan är.

”Frihet är det bästa ting”

”Frihet är det bästa ting”, diktade biskop Thomas i Frihetsvisan på 1400-talet. Så rätt, så katolskt! Må helgonen hjälpa oss med sina starka förböner hos Gud och stärka oss i tron, hoppet och kärleken så att alla kan leva i sann frihet. Gott Nytt År! Många nya goda år!

                                                             diakon Göran Fäldt, Herrens Uppenbarelses högtid 2019

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.