Människors själar är som blommorna

Människors själar är som blommorna

Alla växer de på sitt sätt, en del långsamt, en del snabbare. Några trivs i skugga, andra vissnar utan solljuset. Människors själar är unika, alldeles som personerna som bär dem är konstverk ”i original”.

Är det inte märkligt att en del blommor trivs i torr sand och andra bara i ständigt fuktig jord? Själar svarar så olika på nådens behandling. Några drar sig inåt i tystnad, andra flyger iväg med stor energi och gör tjänster.  

Blommorna är visst som människornas själar! De har inga ögon men känner närheten och vill efterlikna dem. Ibland är själarna och blommorna som syskon. Jag tänker på lilla Thérèse när hon var mystiskt sjuk och blev mystiskt botad av statyn i sovrummet som hette Vår Fru av Leendet. En enda stråle av ljus och värme någonstans ifrån fick den onda fienden att släppa sitt grepp om Lilla Blomman! Det var för henne en sådan lycka att hon inte ville tala om den med någon därför att hon då skulle förlora den…

Till en del viskar Gud, till andra ropar Han och till en del ryter Han. Människors själar är olika och kan inte alla vara i samma växthus. Gud känner sina verk bättre än Hans verk känner Honom. Därför är det en sådan oordnad trafik av gåvor i Guds skapelse. Det är som ett harmoniskt virrvarr!

Människors själar är som blommorna. Alla växer de på sitt sätt, en del långsamt, en del snabbare. Några söker skugga, andra solljuset. Trädgårdsmästaren kan dem och pysslar om dem. Gud den Trefaldige ler nog mot sin skapelse som den Konstnär han måste vara. Gud måste vara lycklig, mycket lycklig!

Lyckan har ett namn – men jag har visst glömt vad det var. Om jag lyssnar kommer det tillbaka. Kan någon viska det åt mig, tack?

                                                                                diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.