Livets börda

Livets börda

En kvinnlig läkare på ett svenskt privat sjukhus upptäckte livstecken hos ett barn som var bestämt för abort. Läkaren tänkte på sin huvuduppgift att försöka rädda liv och lindra sjukdom och lidande. Barnet överlevde genom läkarens rådiga ingrepp men hon fick allvarlig kritik för att ha frångått uppgiften att abortera. Historien fick rättsligt efterspel som blev riksnyhet.

domstolen i hong kong
Högsta Domstolen i Hong Kong

 

Nu har Statens medicinskt etiska råd, SMER, förtydligat: Är abort bestämt skall barnet inte leva och ett oönskat föräldraskap inte drabba modern eller modern och fadern till barnet. Det skall dödas och lagen efterföljas. Begärd abort skall respekteras och inte ifrågasättas.

SMER har alltså förståelse för livet som en oönskad börda. Det är ett politiskt sammansatt råd för att bedöma svåra etiska frågor. Jag hoppas att ingen katolik med särskild spetskompetens ingår som medlem i detta råd.

I vårt land är lag tyvärr rätt även om den undergräver verklig rätt. Det är och förblir en absurditet. Den löser upp samhällets goda grund.

                                                                                                                  Diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran FäldtGöran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han är mångårig ordförande i katolska stiftets Utskott för  Äktenskap och familj. Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område. Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2010 och är för närvarande engagerad i förberedelserna till de nordiska familjedagarna i Norge i maj 2020. Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta tillfälle att vara en hjälpande hand i människors nödsituationer och kan förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med debattartiklar i Katolskt Magasin och skriver betraktelser inför helgen i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982. Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.