Lever vi nu i Fatimas tredje hemlighet?

Lever vi nu i Fatimas tredje hemlighet?

Bönens förening med Gud och helgonens vittnesbörd om trons seger över världen kan inte utesluta den naturliga oron och rädslan att andra och vi själva kanske måste dö i följderna av krig och hungersnöd. Vi är inte som så många av våra bröder och systrar fångna i den stormens mitt som fått fäste i Ukraina. Hur länge kan vi leva vidare med våra egna familjer i normala förhållanden?

Vi måste alltid acceptera osäkerheten och ovissheten inför framtiden. Jesus vet vad som drabbar oss och säger: ”Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen” (Joh. 16:33).

Om vi har någon förståelse för allvaret i den nuvarande situationen i omvärlden och hemma kommer vi att fråga oss, vilken tid är det vi lever i: Kan det vara den yttersta tiden, är Jesu andra ankomst nära förestående? Vad gör Kyrkan?

Påven Franciskus har invigt Ryssland till Guds Moder Maria Obefläckade Hjärta, som ett svar på Marias uppenbarelser i Fatima strax före den ryska ateistiska revolutionen 1917. I Ukraina ber man särskilt Ärkeängeln Mikael om beskydd. Det är inte statyn på Självständighetstorget i Kiev man ber till utan till den andlig kraften hos den ängel som störtade Lucifer i avgrunden. När Lucifer på nytt tillåts komma upp ur sitt mörker är det återigen S:t Mikael som kan hjälpa och beskydda. Det pågår ett andligt krig i de himmelska sfärerna. Det kriget visar sig på jorden i angreppen på familjen som grund för samhället och för barnen. Hela den ateistiska ideologin är antifamilj och mot äktenskapet som sakrament.

Hur kan jag själv förbereda mig för denna tid som Jesus förutsagt? Jag får nåden att leva i fastetidens bot och försök till goda gärningar. Jag är katolik, jag eftersträvar goda gärningar, sådana som både Luther och Calvin betraktade som falska gärningar. Gud belönar ändå det goda människan gör för andra i osjälviskhet. Så står det i Bibeln och det tror jag på. Jag vet att jag måste vara beredd på slutet.

”Strax efter den tidens lidanden skall solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skaka” (Matt 24:29).

Jag förbereder mig med bönen inför påskbikten. Jag måste se mig själv hur jag verkligen är och vilken roll jag har i världen. Det som sker i världen måste beröra mig själv. Förstår jag min plats rätt? Vilken hjälp får jag?

Hur allvarligt det är för hela världen i dessa tider tror jag kan förstå genom Marias uppenbarelser i Fatima till Lucia, Jacinta och Francisco. Jag tycker händelserna med massflykten från de ryska angreppen på civilbefolkningen i Ukraina förutsägs i Fatima. Jag tycker att hotet om kärnvapnen från Putin och andra nämns symboliskt av Guds Moder i Fatima.

På sommaren 1917 månader före solmiraklet den 17 oktober uppenbarade Maria den tredje hemligheten för de tre herdebarnen ute på betesmarkerna. I de två första uppenbarelserna visade sig den heliga jungfrun och talade till Lucia som ensam hörde vad hon sade. I den tredje uppenbarelsen fick barnen se en vision men inte höra några ord från den heliga jungfrun. De såg en ängel som pekade mot marken, som för att säga lägg er på knä som för bön, och de hörde honom säga ”Gör bot, gör bot, gör bot”.

”Sedan märkte barnen att de var höljda i ljus på samma sätt som i uppenbarelserna i maj och juni. De såg människor ta sig upp för ett högt berg som högst upp hade ett stort kors. De såg en biskop i vita kläder som de uppfattade som påven. Med honom var andra biskopar, präster och ordenssystrar också på väg uppför berget. Påven gick genom en stad i ruiner i sorg och smärta över vad han såg och han bad för deras själar som han såg döda på marken. Han föll på knä vid korsets fot uppe på berget och dödades av några soldater som också dödade dem som var med honom.

Under korsarmarna stod två änglar som samlade in blodet från dem som blivit martyrer och stänkte blodet på dem som var på väg till Gud. Sedan slutade visionen som de tre barnen såg och den heliga jungfrun lämnade dem.” (Översatt från boken ”Fatima – 100 questions and answers about the Marian apparitions” av Paul Senz (Ignatius Press, 2020).

Hur skall jag förbereda mig? Hur skall jag förhålla mig till världsnyheterna? Det finns bara ett svar: ”Till slut skall mitt Obefläckade Hjärta segra”, sa Guds Moder Maria till herdebarnen i Fatima den 13 juli 1917, månaderna före det förutsagda och utlovade himmelsmiraklet.

Folk iakttar solmiraklet

Folk iakttar solmiraklet. Bild från en portugisisk tidning den 29 oktober 1917

                                                                                                                                diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.