Kyrkans guld är fattigdomen

Kyrkans guld är fattigdomen

Det måste förstås rätt! Jesus berömmer ju dagarbetarna i vingården som får samma lön för olika arbetsinsatser. Jesus talar ofta om skörden och skörden är en rikedom och rikedomen skall vara andra till nytta. Den som har kan dela med sig med den som inte har.

Men när denna världens välstånd inte längre finns är vi som Kristi lärjungar ändå rika därför att vi delar Kristi historiska fattigdom och alla våra fattiga bröders och systrars uttömda förråd.   

Den evangeliska fattigdomen visar sig genom helgonen vara en skatt av dyrbaraste och ädlaste slag. I fattigdomen är Gud allt – precis som i evigheten. Vilka materiella rikedomar har Kristi lärjungar där? Inga!

I dessa dagar tänker vi på Maximilian Maria Kolbe som fick lämna denna världen på natten till Marie Upptagelses högtid.

S:t Maximilian Maria Kolbe
                                    S:t Maximilian Maria Kolbe

 

Var inte mörkret i svältbunkern också det gudomliga ljuset? Var inte hungern efter mat också hungern efter Gud som är den eviga verkligheten som vi som människor får bli indragna igenom Andens barmhärtiga kärlek? Maria gav honom både renhetens och kyskhetens gyllene krona och martyriets blodröda krona. Kolbes exempel får Kyrkan att växa och sprida sin Herres budskap. Du, Kristi efterföljare, be för oss!

”Saliga är de fattiga i anden”, säger Jesus i sin undervisning. Själv fattig, själv förkastad och dömd, själv utgiven och överlämnad till Fadern, salig och helig i den yttersta fattigdomen. Han Konungen och Faderns älskade Son, fattig för vår skull! O heliga Underverk! 

Kyrkans guld är fattigdomen. Man måste vara ”liten” för att förstå den och åtnjuta den, säger Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet. Liten – som en atom – men känd och älskad av Gud.

S:ta Thérèse av Lisieux
                                                      S:ta Thérèse av Lisieux

 

Går vi mot svårare tider mitt i vårt relativa välstånd? Väntar epidemier, översvämningar, köld och hetta, krig och förskräckelse? Kan vi fly till säkrare platser som några få kunde undan diktaturernas omänsklighet och lidande? Ingen kan veta det.

Men i allt är Gud och Gud är allt. Ingenting utom synden kan skilja oss från Gud. Han är den dyrbara pärlan vi fått finna i tron. För den pärlans skull kan vi avvara allt på denna jord.

                                                                                                      diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.